By |2021-11-13T17:54:47+00:00מרץ 13th, 2017|קטגוריות: Articles, פארמה וביוטק, רגולציה ורישום|

במדינת ישראל, שוק התרופות כפוף לרגולציה מחמירה אשר מטרתה לרוב הינה לוודא כי בטיחות ואיכות התרופות והתכשירים הרפואיים המיוצרים ו/או המשווקים בישראל תואמת את הדרישות. רוב התרופות המשווקות בישראל, מחייבות רישום בפנקס התכשירים של משרד הבריאות אשר מבוצע ע"י הרוקח הממונה מטעם יצרן או יבואן התכשיר הרפואי. תקנה 29 ג' הינה חלק מתקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986 ומהווה אישור פרטני לייבוא תרופה שאינה רשומה במדינת ישראל במטרה להשתמש בה כחלק מטיפול רפואי, או לחילופין אישור להשתמש בתרופה רשומה, להתוויה שלא נרשמה בעבר. בזכות הסכם ה-ACAA שנחתם בשנת 2012 (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products), האיחוד האירופאי מכיר בסטנדרט ה-GMP הישראלי ובמכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה במשרד הבריאות כרגולטור שווה ערך לרגולטורים של מדינות האיחוד האירופאי. המאמר עוסק במשמעות הסכם ה-ACAA לתעשיית התרופות במדינת ישראל, מה תפקידו של QP Qualified Person ולמה יצרנים ויבואנים של תרופות צריכים שרותי רוקח אחראי?

שוק התרופות הלא רשומות בישראל לפי תקנה 29 ג' - Bio Chem

הסדרת מנגנוני הפיקוח והדרישות באמצעות תקנות

במדינת ישראל אין חוקה ולכן בשונה מארה"ב, בה מוסדרים כל תהליכי הייצור והבטחת האיכות של תכשירים רפואיים ותרופות באמצעות החוק (Code of Federal Regulations) במדינת ישראל, הקמה ואופן הפעולה של מנגנוני הפיקוח והדרישות מוסדרים באמצעות תקנות הנקבעות על ידי שר הבריאות. במקרים בהם התקנות אינן מספקות מענה הולם לצרכי השוק תוך אפשרות לעבודה סדורה, מפיץ משרד הבריאות הישראלי נהלים וחוזרים אשר חובה על מפתחי ויצרני התרופות לישמם בדומה לעבודה עפ"י חוק.

השירותים שלנו

שוק התרופות הלא רשומות בישראל לפי תקנה 29 ג' - Bio Chem
שוק התרופות הלא רשומות בישראל לפי תקנה 29 ג' - Bio Chem
שוק התרופות הלא רשומות בישראל לפי תקנה 29 ג' - Bio Chem
שוק התרופות הלא רשומות בישראל לפי תקנה 29 ג' - Bio Chem
שוק התרופות הלא רשומות בישראל לפי תקנה 29 ג' - Bio Chem
שוק התרופות הלא רשומות בישראל לפי תקנה 29 ג' - Bio Chem

מהי תקנה 29 ג'?

תקנה 29 ג' הינה אישור פרטני לצורך ייבוא תרופה שאינה רשומה במדינת ישראל במטרה להשתמש בה כחלק מטיפול רפואי, או לחילופין אישור להשתמש בתרופה רשומה, להתוויה שלא נרשמה בעבר.

רישום תכשירים רפואיים ותרופות בפנקס התכשירים של משרד הבריאות

כמו בכל העולם, גם בישראל, שוק התרופות כפוף לרגולציה מחמירה אשר מטרתה לרוב הינה להבטיח את בטיחות ואיכות התרופות והתכשירים הרפואיים המיוצרים ו/או המשווקים בישראל. רוב התרופות המשווקות בישראל, מחייבות רישום בפנקס התכשירים של משה"ב. בהתאם לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986, הרישום בפנקס מהווה תהליך מסודר, המבוצע על ידי הרוקח הממונה מטעם יצרן או יבואן התכשיר הרפואי, ומטרתו להבטיח כי תרופות שימכרו בגבולות מדינת ישראל יעמדו בדרישות הרגולציה בכל הנוגע לבטיחות, יעילות ואיכות. יחד עם זאת, קיים מנגנון נוסף שבאמצעותו ניתן לייבא לישראל תכשירים אשר לא רשומים בפנקס התרופות, או שלחלופין תרופות שתוקף רישומן פג.

חריגים לתקנה 29 של משרד הבריאות

תקנה 29 לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986, מונה חריגים לעיקרון רישום תכשירים רפואיים ותרופות במשרד הבריאות. על-פי תקנה זו, ניתן לייבא לישראל תכשירים רפואיים ותרופות אשר אינם רשומים וכמו כן להשתמש בתכשירים רשומים שלא להתוויה הרשומה. פירוט מלא של דרישות משרד הבריאות בעניין ייבוא פרטני או מוסדי של תכשירים על פי תקנה 29, מוסדר בנוהל 129 של משרד הבריאות.

יבואני תרופות רבים משתמשים בעקרונות נוהל 129 לשם ייבוא תכשירים רפואיים חדשים ותרופות חדשות על מנת לבצע "בדיקת שוק" בטרם יחליטו להיכנס לתהליך רישום אשר לעיתים עלול להיות ארוך ויקר. יש לציין, כי משרד הבריאות מציב מספר תנאים, כאשר רק בתנאי שיתמלאו, ניתן לבצע ייבוא של תכשיר רפואי ותרופה במסגרת תקנה 29. לדוגמא:

 • תכשירים ייובאו לבתי מסחר לתרופות בישראל, בעלי אישור יצרן/יבואן בלבד.
 • הייבוא יבוצע ממדינה מוכרת כהגדרתה בתקנות ואולם אם לא ניתן לייבא את התכשיר ממדינה מוכרת כאמור, רשאי המנהל לאשר ייבוא ממדינה אחרת. בנוסף, ילווה הייבוא באסמכתא לרישום במדינה מוכרת והצהרה על שיווק בפועל של אצוות התרופה במדינת הייבוא. במידה והאצווה אינה משווקת במדינת הרישום וכולה מיועדת לייצוא, יש להציג תעודת אנליזה עם תעודת שחרור של רוקח אחראי Qualified Person QP,והצהרה על עמידה בתנאי הרישום במדינת הרישום.

אלו כמובן רק חלק מהדרישות. קיימות דרישות נוספות שצריכות להתקיים על מנת לאפשר ייבוא תכשירים ותרופות לא רשומות לשוק הישראלי. חשוב להדגיש כי על משרד הבריאות מוטלת אחריות כבדה לאפשר אספקת תכשירים רפואיים ותרופות חיוניות למטופלים הזקוקים להם מחד, ומאידך למנוע מצב בו תכשירים לא איכותיים או אף מזויפים אשר עלולים לסכן את בריאות הציבור, יגיעו לשווקים.

משמעות אישור הסכם ה-ACAA לתעשיית התרופות במדינת ישראל

ב-23 אוקטובר בשנת 2012 אושר הסכם ה-ACAA ע"י הפרלמנט האירופי. משמעות ההסכם הינה הכרה של האיחוד הארופאי בסטנדרט ה-GMP הישראלי והכרה במכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה במשרד הבריאות כרגולטור שווה ערך לרגולטורים של מדינות האיחוד האירופאי. משמעות ההסכם לתעשיית התרופות בישראל הינה הורדת חסמי סחר והכרה הדדית בסטנדרטי הייצור, ה-GMP, הבדיקה והאישור של תרופות בישראל. המהלך הזה מעניק פטור מביקורות איכות ו-GMP ע"י רשויות אירופיות, במפעלי ייצור תרופות ישראליים, פטור מהצורך לבצע בדיקות שחרור אצוות חוזרות לתרופות המגיעות לאדמת אירופה. הסכם חשוב זה, מאידך, אינו מכסה תכשירים רפואיים הנגזרים מדם או פלסמה הומאניים, תכשירי תרפיות מתקדמות, תכשירים רפואיים ותרופות לניסויים קליניים, תכשירים הומאופטיים, גזים רפואיים וחיסונים וטרינריים. עם זאת, בשנים האחרונות הושגה התקדמות משמעותית לכיוון הכללת ההסכם גם על מוצרי פלסמה ודם וכיום האישור תלוי בקידום ואישור חוק איסוף, בדיקה עיבוד, אחסון והפצת דם ומרכיביו. עם כניסתו של החוק לתוקף, יורחב ההסכם גם על מוצרי דם ופלסמה על כל המשמעויות הנובעות מכך.

היבט נוסף להסכם שנחתם עם אירופה הינו הכנסת מושג חדש שהיה עד כה לא ידוע בישראל- Qualified Person או בקיצור QP.

מחקר ופיתוח

ייעוץ במגוון תחומים כולל תכנון, מעבדות מחקר וחדרים נקיים, טכנולוגיות פיתוח, מצגות עסקיות למשקיעים, אסטרטגיה רגולטורית, ניתוח שוק, פרוטוקולי ניסויים קליניים, GLP, GCP, ISO 17025, כיול, CMC, הדרכות מקצועיות.

קרא עוד

תכנון והנדסה

תכנון מפעלים, חדרים נקיים ומעבדות, תיעוד הנדסי, הסמכה, בחירת טכנולוגיה, הנדסת תהליכים וולידציה תוך שילוב של ידע תאורתי, ניסיון פרקטי והבנה מעמיקה של הרגולציה והעקרונות הייחודיים המאפיינים את תעשיית הביומד ובהתאם לעקרונות ה- GxP.

קרא עוד

ייצור ואריזה

מייעצים בתכנון מתקני ייצור, פיתוח והנדסת תהליכי ייצור, בחירת הטכנולוגיה המתאימה ביותר, גמלון תהליכים, העברת טכנולוגיה, GMP, שיפור תהליכים, אופטימיזציה ושיפור ניצולת, הדרכות עובדים וולידציה לציוד, מערכות, תהליכי ייצור וניקיון.

קרא עוד

GXP, איכות וולידציה

מייעצים, מקימים, מלווים ומשדרגים מערכות לניהול איכות מסוגים שונים, מבצעים הדרכות וקורסים GMP, הטמעת עקרונות ה- GxP בחברה, ISO 13485, הבטחת איכות והכנה לביקורות רגולטוריות גלובליות תוך ביצוע ניתוח והערכת סיכונים וולידציה לציוד, מערכות, תוכנה, שיטות בדיקה, תהליכי ייצור וניקיון ועד לעמידה בהצלחה בביקורת.

קרא עוד

רגולציה ורישום

יעוץ רגולטורי ורישום תרופות, אמ"ר, CE Mark, תוספי תזונה וקוסמטיקה בישראל ובעולם, תוך בניית אסטרטגיה רגולטורית חכמה, סיוע בהכנת המסמכים והדרישות באופן מקצועי, בזמן קצר, התוויית המוצר, חיי מדף וגרפיקה, אישורי יבוא ופגישות עם הגופים הרגולטוריים ועד לקבלת אישור.

קרא עוד

תוכנה ומערכות

יעוץ בתחומי הבריאות הדיגיטלית, פיתוח תוכנות ואפליקציות רפואיות בהתאם לדרישות ה- 21CFR part 11/Annex 11/HIPAA/GDPR, ISO 13485/27001/27799, CE marking, Risk Assessment, וריפיקציה וולידציה לתוכנה ומערכות בקרה ועד לקבלת אישור שיווק.

קרא עוד

מה תפקידו של QP Qualified Person ולמה יצרנים ויבואנים של תרופות צריכים שרותי רוקח אחראי?

יש לציין כי הרגולציה הישראלית מבדילה בין שני תפקידים אותם ממלא רוקח אחראי- הראשון הוא "רוקח אחראי – QP – "כמשמעותו בתקנה 17(א), לתקנות הרוקחים ,תנאי ייצור נאותים לתכשירים רפואיים ותרופות, התשס"ט-2008, רוקח ימונה לתפקיד רוקח אחראי QP, על ידי יצרן או יבואן של תרופות ותכשירים רפואיים, כאשר המינוי טעון אישור המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה במשה"ב. כמו כן, רוקח אינו מקבל "אישור QP", אלא שמינוי הרוקח לכהן כ-QP בחברה המייצרת או מייבאת תרופה או תכשיר רפואי, יינתן באמצעות רישום שמו של הרוקח באישור יצרן – יבואן, אישור הניתן על ידי המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה במשרד הבריאות ובהתאם לדרישות המפורטות מטה:

 • תקנות הרוקחים תנאי ייצור נאותים לתכשירים (התשס"ט- 2008)
 • נוהל GMP-055
 • נוהל הוצאת אישור יצרן/יבואן תכשירים רפואיים

התפקיד השני אותו הרוקח יכול למלא כפי שמפורט בנוהל משרד הבריאות מס' 139 הנו רוקח אחראי בבית מסחר לתרופות. בנוסח החדש של פקודת הרוקחים התשמ"א-1981 בית מסחר לתרופות מוגדר כעסק המנוהל בידי רוקח אחראי שאושר ע"י מנהל בית המסחר לתרופות והמשמש לאחסון, למכירה סיטונאית או לחלוקה סיטונאית של תכשירים, תרופות או של חומרי גלם לייצור תכשירים תרופתיים. למרות שהתפקיד קרוי באופן זהה (רוקח אחראי), הרי שקיים הבדל מהותי בין שני התפקידים כאשר העיקרי שבהם הינו שרוקח אחראי QP, מייצג את יצרן התכשיר, והנו בעל היכרות וידע על תהליכי הייצור וככזה, רוקח QP הנו בעל סמכות בלעדית להחליט על גורלה של אצוות תכשיר רפואי או תרופה, בכל מקרה של חריגה או תלונה. כל זאת להבדיל מרוקח אחראי של בית מסחר, אשר מתמנה על ידי רוקח מחוזי ואינו מהווה סמכות מקצועית לקבוע מהי איכות התרופה או התכשיר הרפואי ועל כן מחויב לציית להחלטת רוקח ה-QP.

ישנם מס' חברות תרופות ישראליות, בהן רוקח אחראי ממלא את שני התפקידים יחד- כלומר חברת התרופות הינה גם היצרן (או היבואן) של התכשירים הרפואיים וגם משמשת כבית מסחר לתרופות, כלומר לחברה קיים מערך הפצה עצמאי של התכשירים הרפואיים והתרופות לבתי מרקחת, מוסדות רפואיים או קופות חולים.

מעניין הוא, כי למרות שמינויו רוקח אחראי עבור בית מסחר לתרופות ניתן על ידי רוקח מחוזי, האישור של בית מסחר יינתן על ידי המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה במשרד הבריאות, זאת בתנאי שבית המסחר יוכיח כי קיימת מערכת איכות מסודרת ואפקטיבית. האישור ינתן באמצעות הנפקת תעודת GDP Good Distribution Practice- תנאי הפצה נאותים, כהגדרתם בתקנות תנאי ייצור נאותים לתכשירים התשס"ט – 2008, לאחר עמידה מוצלחת של בית המסחר בביקורת איכות ו-GMP שערך המכון

למאמר נוסף בנושא תנאי אחסון והפצה נאותים ונוהל 130 של משרד הבריאות.

שרותי רוקח QP ליצרנים ויבואנים של תרופות ותכשירים רפואיים

לא בכל חברות התרופות המייצרות ו/או מייבאות תכשירים רפואיים או תרופות, ישנה הצדקה להחזיק רוקח QP במשרה מלאה.

ניתן להשתמש בשרותי רוקח QP מיקור חוץ, שירותיו יכולים להסתכם במס' שעות בודדות ועד לעשרות שעות לחודש ובכך לחסוך זמן וכסף רב ליצרן/יבואן התרופות.

חברת ביו-כם מספקת שירותי רוקח אחראי QP ליצרני ויבואני תרופות ובתי מסחר לתרופות ותכשירים ומתמחה ביישום דרישות משרד הבריאות הישראלי באופן מסודר ויעיל..

מאמר זה נכתב ע"י ערן יונה CEO, מומחה GXP וטכנולוגיות יצור

למעלה מ- 20 שנות ניסיון רב-תחומי מתעשיות הפארמה והמדיקל

אנו בחברת Bio-Chem מייעצים כבר יותר מ- 13 שנה לחברות ביו-מד.

לייעוץ בנושא רגולציה בישראל, פנו אלינו.

ליצירת קשר לחץ כאן

051-5001353

[email protected]

  לפרטים נוספים


  For further details


  מאמרים אחרונים

  ולידציה למערכות AI

  תחום הבינה המלאכותית הפך לשחקן מרכזי בעולמות הבריאות בכלל ובתחומי הפארמה, המכשור הרפואי והבריאות הדיגיטלית בפרט. המעבר לעולם הדיגיטלי בחברות פארמה ומדיקל מתרחש כל הזמן, ומתקדם כל יום. תחום קרא עוד >>>

  רישום 510-K של תוכנה ומכשור רפואי ב- FDA

  פיתחתם מוצר, טכנולוגיה, מכשור, תוכנה או אפליקציה לשימוש רפואי? ברכותינו! המוצר שלכם יכול לטפל בחולים, לאבחן מחלה, לסייע בקבלת החלטות רפואיות, לעבד מידע רפואי בקלות ולחסוך זמן יקר הן קרא עוד >>>

  מערכות הבטחת איכות ו-CAPA

  חברות המייצרות תרופות ומכשור רפואי כמו גם תוספי תזונה וקוסמטיקה, נדרשות להקים מערכת הבטחת איכות ותנאי ייצור נאותים (GMP) מסודרת ואפקטיבית. אחת ממטרות מערכת האיכות במפעל, הנה מניעת מצבים קרא עוד >>>

  תוכנות ניהול מערכת הבטחת איכות QMS

  זאת עובדה - בעזרת תוכנות ניהול מערכות הבטחת איכות QMS מתקדמות ניתן לחולל מהפכה בשיטות העבודה ולהגדיל את האיכות והביצועים. זה קורה עם מערכת חזקה מבוססת ענן המותאמת לפרויקט קרא עוד >>>

  GMP למפעלי מזון ותוספי תזונה וכיצד ניתן למנוע זיהום מוצרי מזון

  הנתונים מצביעים באופן חד-משמעי כי מס' מקרי הריקול (החזרה מן המדפים) של מוצרים בתעשיית התרופות זניח לעומת מס' המקרים בתעשיות המזון בישראל ובעולם כולו. ככל שסטנדרט ה-GMP ייושם באופן אפקטיבי קרא עוד >>>

  ולידציה לניקיון ומערכות CIP בתעשייה הביו-פרמצבטית

  בשנים האחרונות אנו עדים לחומרי ניקיון וטכנולוגיות ניקיון חדשות ומשופרותוכמו כן לשיטות מדידת מזהמים הן במערכות וציוד הייצור והן במוצר הסופי. ולידציה לתהליכי הניקיון מצריכה התייחסות הן למתקני הייצור, קרא עוד >>>

  קרא עוד

  Share This Story, Choose Your Platform!

  הצטרפו לרשימת התפוצה

   אודות המחבר:

   Bio-Chem חתומה על מס' רב של הצלחות של חברות להן יעצנו לאורך השנים, מוצרים חדשניים, טכנולוגיות, תכנון מפעלים מצליחים ומעבדות, אשר נבדקו וקבלו אישור לשיווק בעזרתנו. מזה למעלה מעשור, משמש ערן כמרצה בתחומים רבים ונחשב למומחה בתחומו. משנת 2007 ועד היום מנהל ערן את חברת Bio-Chem ואף לוקח חלק פעיל בייעוץ ללקוחות החברה ובהובלתם להשגת האתגרים בהצלחה.

   כותרת