רגולציה ורישום לתמרוקים, מוצרי קוסמטיקה ו-OTC

By |2021-11-21T20:44:18+00:00נובמבר 12th, 2021|קטגוריות: פארמה וביוטק, קוסמטיקה|

מוצרים קוסמטיים ,תרופות, ומה שביניהם

ה-Food & Drug Administration) FDA) הנו גוף אמריקני אשר אחראי על מתן אישורים לשיווק והפצה של כל מוצרי המזון והתרופות בארה"ב. תחת סמכות ה-FDA, מלבד מוצרי מזון ותרופות, נכללים גם מוצרי קוסמטיקה, תוספי תזונה, מכשור רפואי ועוד. מוצרי קוסמטיקה אינם מחויבים לדרישות רגולציה מורכבות ומשכי זמן הרישום ואישור המוצר אינם ארוכים כפי שנדרש לתרופות, אולם יצרני קוסמטיקה בכלל ויצרני מוצרי קוסמטיקה רפואית ו-OTC בפרט, יצטרכו לאמץ נהלי עבודה, שיפור מתקני הייצור ומערכות הבטחת האיכות (QA), מערכת התיעוד והציוד התהליכי בו הם משתמשים לייצוא, GMP וולידציה.

מוצרים קוסמטיים-רפואיים, מוצרי OTC ומרכיביהם, למעט תוספי צבע או חומרים פעילים פרמצבטיים, אינם מצריכים הגשה, רישום ואישור של ה-FDA. מוצרי קוסמטיקה מסוימים המורכבים או מכילים תרופה רכיבים תרופתיים, נמצאים תחת ה-"הגדרה הכפולה", קרי נחשבים הן כמוצר קוסמטי והן כתרופה.

המאמר עוסק בהבדל בין מוצרי קוסמטיקה ותרופות, מהו הליך רגולציה ורישום מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים? כיצד ניתן להימנע ממוצרי קוסמטיקה מהולים ו/או מזויפים ועוד.

רגולציה ורישום לתמרוקים, מוצרי קוסמטיקה ו-OTC

השירותים שלנו

תקנות מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים עפ"י רשות הקוסמטיקה ב-FDA

בשנת 1938 רשות ה-FFDCA (רשות המזון, התרופות והקוסמטיקה) הסמיכה את רשות הקוסמטיקה של ה-FDA כאחראית על רגולציה על תמרוקים, מוצרים קוסמטיים ומרכיביהם. עפ"י ה-FFDCA, ההתייחסות לקוסמטיקה כוללת תקנות למניעת זיופים, מיהול ו/או שימוש בחומרים לא מאושרים. מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים כפופים לרגולציה מטעם ה-FFDCA אך גם מצד ה-FPLA (הרשות לאריזה וסימול מוצרים). התקנות הנוגעות לקוסמטיקה תוקנו ע"י המשרד ל-Color Additive Amendments Act (תיקון לתוספי צבע) בשנת 1960 והמשרד ל-Poison Prevention Packaging Act (מניעת רעילות באריזה) אולם נותר ברובו על בסיס החוק של ה-FFDCA משנת 1938. מוצרי קוסמטיקה לא מחויבים לדרישות רגולציה מורכבות ומשכי זמן רישום ואישור ארוכים כפי שנדרש לתרופות, אולם יצרני קוסמטיקה בכלל ויצרני מוצרי קוסמטיקה רפואית ו-OTC בפרט, יצטרכו לאמץ נהלי עבודה, שיפור מתקני הייצור ומערכות הבטחת האיכות (QA), מערכת התיעוד והציוד התהליכי בו הם משתמשים לייצוא. יתרה מכך, על יצרני תכשירי קוסמטיקה ותמרוקים להתאים עצמם לתנאי יצור נאותים GMP, תנאי תיעוד נאותים GDP, תנאי אחסון נאותים GSP, תנאי הנדסה נאותים GEP. כמו כן, יש לבצע תהליכי ולידציה והסמכה לציוד, תוכנה, תהליכי יצור ומערכות, במטרה להסמיך את מפעל הייצור מול הרשויות ולקבל אישור לייצר מוצרים קוסמטיים בדגש על מוצרים קוסמטיים משולבי תרופות ומוצרי OTC, אשר לבטח נחשבים כמורכבים ורווחיים יותר ליצרן ולו בגלל חסמי הכניסה הגבוהים יחסית לאלו הקיימים עבור מוצרי קוסמטיקה רגילים. במסגרת אישור המפעל לייצר מוצרי קוסמטיקה רפואיים ומוצרי Over The Counter) OTC), על היצרנים המשווקים מוצריהם לארה"ב, לדווח ל-FDA על תופעות הלוואי של התרופות הקוסמטיות ומוצרי ה-OTC. משרד ה-FD&C אוסר על מיהול ו/או זיוף מוצרי קוסמטיקה וכפועל יוצא, ממליץ לעבוד עם יצרני מוצרי קוסמטיקה אשר אימצו את הסטנדרטים של תנאי יצור נאותים (GMP), הקימו מערכת לניהול איכות, ומבצעים ביקורות איכות פנימיות ו/או חיצוניות בנוסף להקמה ותחזוקה של מחלקת הבטחת איכות (QA) אפקטיבית ומתפקדת, וזאת במטרה למזער את הסיכונים ולהבטיח כי המוצרים הקוסמטיים עומדים בדרישות האיכות הרלוונטיות וכי המוצרים מתאימים לשימוש המיועד וזאת באופן הדיר ועקבי.

מוצרי קוסמטיקה לעומת תרופות

הגדרה של מוצרי קוסמטיקה

ע"פ הגדרת ה-FD&C מוצר קוסמטי הינו מוצר ניקוי או יופי, אשר מגביר אטרקטיביות או משנה הופעה, המפוזר, משופשף, מוסף, נמרח או מרוסס על גוף האדם. מוצרים קוסמטיים כוללים מוצרים המוסיפים לחות לעור, בשמים, שפתונים, לקים, מוצרי איפור (עיניים ופנים), סבוני רחצה, מסלסלים, צבעי שיער, דאודורנטים וכל חומר המשמש כרכיב במוצרים קוסמטיים.

הגדרה של תרופה

ע"פ הגדרת ה-FD&C, מוצר רפואי ו/או תרופה מוגדר כמוצר המיועד לאבחון, ריפוי, הקלה, טיפול או מניעה של מחלה ומוצרים בעלי השפעה על מבנה או על פעילות של הגוף של אדם או בע"ח אחר.

שילוב של מוצר קוסמטי רפואי ומוצרי OTC

מוצרים קוסמטיים-רפואיים, מוצרי OTC ומרכיביהם, למעט תוספי צבע או חומרים פעילים פרמצבטיים, אינם מצריכים הגשה, רישום ואישור של ה-FDA. מוצרי קוסמטיקה מסוימים המורכבים או מכילים מרכיבי תרופה, נמצאים תחת ה-"הגדרה הכפולה", קרי נחשבים הן כמוצר קוסמטי והן כתרופה. מוצרים אלו למעשה הנם בעלי אפקט כפול היות ומחד הם מכילים רכיבים תרופתיים פעילים ומאידך נחשבים כמוצרים קוסמטיים (בעלי השפעה קוסמטית על גוף האדם), לדוגמא שמפו נגד קשקשים, קרם פנים אנטי אייג'ינג, משחת שיניים בתוספת פלואוריד, דאודורנט אנטיפרספירנט, קרם הגנה ועוד. תרופות קוסמטיות ומוצרי OTC מחייבים הגשת בקשת PMA באמצעות הגשת NDA עד לקבלת אישור ה FDA טרם השיווק או לחילופין התאמה מלאה של בדיקות ה-"מונוגרף" של המוצר לנתוני ה-FDA הקיימים בנוגע למוצרי OTCמאושרים. המונוגרף מגדיר את תהליכי הבדיקה, האנליזה והזיהוי של מוצרי ה OTC הנדרשים לשם הוכחת בטיחותם, יעילותם, איכותם כמו גם למניעת זיופים של מוצרים אלה לאינפורמציה נוספת בנושא פיתוח תרופות והגשת NDA, ראה מאמר פיתוח תרופה אופן שימוש הצרכן במוצר קוסמטי-רפואי, יקבע בהסתמך על התווית המוצר וכמו כן יושפע מתפיסתו האינטואיטיבית של הצרכן (מבוססת על המוצר ו/או המותג והמוניטין של יצרני החומרים הפעילים המצויים במוצרי קוסמטיקה).

מחקר ופיתוח

ייעוץ במגוון תחומים כולל תכנון, מעבדות מחקר וחדרים נקיים, טכנולוגיות פיתוח, מצגות עסקיות למשקיעים, אסטרטגיה רגולטורית, ניתוח שוק, פרוטוקולי ניסויים קליניים, GLP, GCP, ISO 17025, כיול, CMC, הדרכות מקצועיות.

קרא עוד

תכנון והנדסה

תכנון מפעלים, חדרים נקיים ומעבדות, תיעוד הנדסי, הסמכה, בחירת טכנולוגיה, הנדסת תהליכים וולידציה תוך שילוב של ידע תאורתי, ניסיון פרקטי והבנה מעמיקה של הרגולציה והעקרונות הייחודיים המאפיינים את תעשיית הביומד ובהתאם לעקרונות ה- GxP.

קרא עוד

ייצור ואריזה

מייעצים בתכנון מתקני ייצור, פיתוח והנדסת תהליכי ייצור, בחירת הטכנולוגיה המתאימה ביותר, גמלון תהליכים, העברת טכנולוגיה, GMP, שיפור תהליכים, אופטימיזציה ושיפור ניצולת, הדרכות עובדים וולידציה לציוד, מערכות, תהליכי ייצור וניקיון.

קרא עוד

GXP, איכות וולידציה

מייעצים, מקימים, מלווים ומשדרגים מערכות לניהול איכות מסוגים שונים, מבצעים הדרכות וקורסים GMP, הטמעת עקרונות ה- GxP בחברה, ISO 13485, הבטחת איכות והכנה לביקורות רגולטוריות גלובליות תוך ביצוע ניתוח והערכת סיכונים וולידציה לציוד, מערכות, תוכנה, שיטות בדיקה, תהליכי ייצור וניקיון ועד לעמידה בהצלחה בביקורת.

קרא עוד

רגולציה ורישום

יעוץ רגולטורי ורישום תרופות, אמ"ר, CE Mark, תוספי תזונה וקוסמטיקה בישראל ובעולם, תוך בניית אסטרטגיה רגולטורית חכמה, סיוע בהכנת המסמכים והדרישות באופן מקצועי, בזמן קצר, התוויית המוצר, חיי מדף וגרפיקה, אישורי יבוא ופגישות עם הגופים הרגולטוריים ועד לקבלת אישור.

קרא עוד

תוכנה ומערכות

יעוץ בתחומי הבריאות הדיגיטלית, פיתוח תוכנות ואפליקציות רפואיות בהתאם לדרישות ה- 21CFR part 11/Annex 11/HIPAA/GDPR, ISO 13485/27001/27799, CE marking, Risk Assessment, וריפיקציה וולידציה לתוכנה ומערכות בקרה ועד לקבלת אישור שיווק.

קרא עוד

רגולציה ורישום מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים

ע"פ ה-FD&C, מוצרי קוסמטיקה אינם נדרשים לאישור ה-FDA טרם שיווקם, אלא אם הם מכילים תוספי צבע או רכיבים אשר אינם מאושרים לשימוש. תרופות לעומת זאת, מחויבות ברישום בארצות הברית כולל הגשות תיק תרופה חדשה (NDA) ל-FDA. בדיקות מונוגרף משמשות לזיהוי רכיבים וחומרים תרופתיים ולהוכחת בטיחותה ויעילותה של התרופה וכמו כן בכדי למנוע זיופים ואיכות ירודה של מוצר, כפי שהוגדר ע"י ה-FDA עבור מוצרי OTC. מוצרי קוסמטיקה משולבים עם תרופה, מחייבים עמידה בדרישות הרגולטוריות של ה-FDA ועליהם להתאים להנחיות הרשויות המפורשות בכל הנוגע להתוויית מוצרי הקוסמטיקה הרפואית ומוצרי ה-OTC. הקביעה האם המוצר הקוסמטי הוא "תרופה קוסמטית" ועל כן אמור לעמוד בסטנדרטים המתאימים, תלוי בייעוד השימוש של המוצר. ייעוד שימוש המוצר מפורט בתווית המוצר, עלון השימוש, סימון המוצר או/ו בחומרי פרסום/קידום המוצר או בהסתמך על המרכיבים והחומרים בעלי השפעה תרפואיטית או טיפוית, הנחשבים כרפואיים. ה-FDA פרסם מספר קטגוריות מונוגרף עבור מוצרי OTC אשר לא מצריכים מרשם, כגון תכשירים קוסמטיים לטיפול באקנה, קשקשים, דלקות עור, פסוריאזיס וקרם הגנה בפני נזקי שמש (SPF). פורמולציה של מוצרי קוסמטיקה אינם מחויבת ברישום ב-FDA אולם יצרני מוצרי קוסמטיקה השייכים לקטגורית OTC כן מחויבים ברישום התרופה או רכיבי התרופה/חומרים פעילים המוספים למוצרים הקוסמטיים. יצרני מוצרי הקוסמטיקה אחראים באופן בלעדי הן על בטיחות חומרי הגלם והן על המוצר הסופי טרם שיווקו. את בטיחותם של המרכיבים וחומרי הגלם ניתן לבדוק על בע"ח ע"פ מודלים שונים הבוחנים את מידת הגירוי שהם גורמים לעיניים ולעור, אלרגיות ורעילות כתוצאה מחשיפה, כל זאת על מנת להבטיח כי המוצר הקוסמטי-רפואי בטוח לשימוש. בעשור האחרון הפכו בדיקות בטיחות מוצרים קוסמטיים ורפואיים במודלים של בע"ח לפחות נפוצות בשל שמירה על זכויות בע"ח ודעת הציבור. בשל כך, מספק ה-FDA מודלים מדעיים ובדיקות אלטרנטיביות לבטיחות מוצרים אשר יבטיחו את הצמצום בשימוש במודלים מבוססי בע"ח. תוכנית סקירה של מרכיבים וחומרי גלם קוסמטיים (CIR), הינה פאנל המורכב מצוות מומחים אשר בוחן את החומרים הנפוצים בשימוש בקוסמטיקה במטרה לקבוע:

 • האם הרכיב/החומר בטוח לשימוש ומהם הריכוזים המומלצים
 • מהם המרכיבים/החומרים שאינם בטוחים לשימוש ועל כן אסור שיופיעו בפורמולציה של מוצרים קוסמטיים
 • מהם המרכיבים/החומרים הבטוחים אשר נבדקו ואושרו לשימוש אך רק תחת התניות מסוימות
 • מהם המרכיבים/החומרים אשר אין לגביהם מספיק מידע בכדי לאשרם לשימוש

תוספי צבע מותרים במוצרי קוסמטיקה ותמרוקים

תוספי צבע קוסמטיים מוגדרים ככל צבע, פיגמנט או חומר היכול לשנות את צבע המוצר או את גוף האדם. כל תוספי הצבע אשר נמצאים בשימוש, חייבים לעמוד בהגדרה של בטוחים לשימוש. תוספי צבע מבוססי נפט חייבים להיות מאושרים ע"י ה-FDA טרם השימוש. כל מוצר קוסמטי המכיל תוספי צבע חייב לעבור הליך רישום מסודר ולקבל את אישור ה-FDA טרם שיווקו. מוצרי קוסמטיקה יחשבו כמזויפים במקרים בהם נעשה שימוש בחומרי צבע שאינם מאושרים לשימוש ע"י ה-FDA או מוצרים שמכילים תוספי צבע רשומים, אך אינם עומדים בדרישות הרגולציה של ה-FDA. תוספי צבע על בסיס מינראליים צמחיים או ממקור בע"ח אינם מצריכים אישור FDA.

תוכנית רישום וולונטרית של מוצרי קוסמטיקה ב-FDA

תוכנית הרישום הוולונטרית של ה-FDA למוצרי קוסמטיקה VCRP קיימת מאז 1974. התוכנית מעודדת יצרני קוסמטיקה מקומיים (אמריקניים) וחברות אריזת מוצרים קוסמטיים, לרשום ולאשר את המפעלים שלהם ב-FDA, חודש לפני התחלת הפעלתם למטרות יצור מסחרי. יתרה מזאת, כל יצרני הקוסמטיקה וחברות האריזה (מחוץ לארה"ב) אשר מעוניינים לייצא את מוצריהם לארה"ב, מחויבים ברישום המפעלים ומתקני הייצור שלהם, כמו גם את הפורמולציות של המוצרים שלהם ב-FDA, אם ברצונם לשווק את המוצרים בשוק האמריקאי.

זיוף/מיהול, סימון והתוויה מטעים למוצרי קוסמטיקה תרופתית

מיהול/זיוף של מוצרי קוסמטיקה תרופתית

קוסמטיקה רפואית תחשב כמהולה או מזויפת במקרים הבאים:

 • כאשר המוצר הקוסמטי מכיל חומר רעיל או מזיק לבריאות אשר עלול לגרום לפגיעה במשתמש תחת תנאי השימוש המפורטים בהתווית המוצר
 • כאשר המוצר הקוסמטי אינו נקי ומכיל רכיב מזוהם, מצחין או מפורק
 • כאשר המוצר הקוסמטי יוצר, נארז, אוחסן או הופץ בתנאים שאינם מבוקרים/נאותים/הגייניים ותברואתיים העלולים לגרום לזיהום המוצר, לפגיעה באיכותו ו/או לסיכון המשתמש
 • כאשר כלי אחסון/קיבול המוצר הקוסמטי מורכב מחומרים רעילים, מזיקים לבריאות אשר עלולים לשנות את תכולת המוצר ולהוות סיכון לבריאותו של המשתמש
 • כאשר המוצר הקוסמטי מכיל תוספי צבע שאינן בטוחים (למעט צבעי שיער)

ה-FDA מפרסם רשימת חומרים רעילים וחומרים מזיקים לבריאות שאינם מורשים לשימוש במוצרי קוסמטיקה ותמרוקים וזאת במטרה להפחית את הסיכונים במיהול וזיוף מוצרים ו/או חומרים קוסמטיים.

סימון מטעה והתוויה חסרה במוצרי קוסמטיקה תרופתית

רשות ה-FFDCA אוסרת על מיהול או זיוף של חומרים ומוצרים קוסמטיים החל מהצגה, קבלה, מכירה ומשלוח בין מדינות שונות אל שוק האמריקאי וגם בתוכו. במקרה כזה יכול ה-FDA לבצע פעולות אכיפה כנגד החברות החשודות. ע"פ ה-FFDCA, תרופות ומוצרי קוסמטיקה ותמרוקים יוגדרו כמזויפים בתנאים הבאים:


 • תווית המכילה מידע שקרי או מטעה
 • תווית המכילה מידע חלקי
 • תווית אשר אינה בולטת מספיק ו/או בולטות מידיי וכתוצאה עלולה להטעות את המשתמש
 • עיצוב מיכל האחסון אשר עלול להטעות את המשתמש
 • שימוש בתוספי צבע מבלי שסופק על גבי האריזה המידע בהתאם לדרישות הרגולטוריות
 • אריזה או התוויה אינם תקינים או אינם עומדים בדרישות הרגולציה למניעת מצבי הרעלה

מוצרים קוסמטיים ותופעות לוואי

אתר MedWatch של ה-FDA, מאפשר לצרכנים לדווח על תופעות לוואי או תלונות לקוח כתוצאה משימוש במוצר קוסמטי כלשהו. ה-FDA ראשי להשתמש בתלונות ובדיווחים ולנתחם, על מנת לגלות האם קיימות תלונות או תופעת לוואי אשר חוזרות על עצמן והאם המוצר הנו בעל איכות ירודה במטרה לאכוף את החוק כנדרש ולהגן על בטיחות ובריאות הציבור.

חברת ביו-כם מספקת שירותי רישום מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים ו-OTC ומתמחה ביישום דרישות משרד הבריאות הישראלי באופן מסודר ויעיל.

  לפרטים נוספים


  For further details


  מתי נוצר ההמבורגר הראשון בעולם שגודל במעבדה?2020-05-14T11:50:44+00:00

  ב-5 לאוגוסט 2013 נאכל ההמבורגר הראשון שגודל במעבדה. זה התרחש בעיר בלונדון. מדענים מהולנד גידלו תאי גזע שנלקחו מפרה וגידלו אותם לרצועות שריר שלאחר מכן נאכלו כהמבורגר הראשון שגדל במעבדה.

  מתי הכרחי לבצע רישום של מוצר קוסמטי?2019-12-16T11:03:01+00:00

  מוצרי קוסמטיקה שאינם מכילים תוספי צבע או חומרים המצריכים אישור לשימוש, אינם מחויבים באישור ה-FDA לפני שיווק. לעומת זאת מוצרי קוסמטיקה השייכים לקטגוריית Over The Counter) OTC) ומחויבים ברישום התרופה או רכיבי התרופה/החומרים הפעילים המוספים למוצרים הקוסמטיים. יצרני הקוסמטיקה וחברות האריזה (מחוץ לארה"ב) אשר מעוניינים לייצא את מוצריהם לארה"ב, מחויבים ברישום המפעלים ומתקני הייצור שלהם.

  למאמר "רגולציה ורישום לתמרוקים, מוצרי קוסמטיקה ו-OTC"

  מי רשאי להגיש בקשה לאישור GMP?2020-06-02T06:52:49+00:00

  יצרני מזון ותוספי תזונה ישראלים שעמדו בתנאי הסף להלן:

  • בעלי תעודה בתוקף, המעידה על עמידה בתקן מערכת איכות ISO 9001 שניתנה על-ידי מכוני בקרה המוכרים על-ידי משרד הבריאות.
  • בעלי רישיון עסק בתוקף הניתן על-ידי הרשות המקומית.
  • בעלי רישיון יצרן בתוקף הניתן על-ידי לשכת הבריאות המחוזית שבתחומה נמצא המפעל.
  • קיימת רשימת מוצרי מזון המיוצרים במפעל.
  • המפעל מעסיק מהנדס/טכנולוג מזון במפעל.
  • קיים דו"ח תברואי תקין ובתוקף.
  מהן תרופות OTC?2021-07-29T18:57:33+00:00

  תרופות Over The Counter) OTC) הינן התרופות שניתן לרכוש ללא מרשם. בשנים האחרונות מבחר התרופות שנכנסות תחת קטגוריה של OTC הולך וגדל. יצרני מוצרי קוסמטיקה השייכים לקטגורית OTC מחויבים ברישום התרופה או רכיבי התרופה/חומרים פעילים המוספים למוצרים הקוסמטיים.

  למאמר " רגולציה ורישום לתמרוקים, מוצרי קוסמטיקה ו-OTC"

  Eran Yona Bio-Chem Founder and CEO

  מאמר זה נכתב ע"י ערן יונה CEO, מומחה GXP וטכנולוגיות ייצור ובעל למעלה מ- 20 שנות ניסיון רב-תחומי מתעשיות הפארמה והמדיקל.

  אנו בחברת Bio-Chem מייעצים כבר יותר מ- 15 שנה לחברות ביו-מד בארץ ובעולם.

  לקבלת שירותי ייעוץ מקצועיים ומקיפים בנושאי רגולציה ורישום תמרוקים ומוצרי קוסמטיקה, פנו אלינו ונשמח להעניק לכם שירות.

  כתובת המייל שלנו: [email protected]

  שיתוף:

  מאמרים אחרונים

  מהי ביקורת GMP וכיצד ניתן להתכונן אליה?

  מה זה GMP? GMP הנו ראשי התיבות של המונח “Good Manufacturing Practice” אשר בשפה העברית קרוי "תנאי יצור נאותים". ה- GMP כולל בתוכו את כל האספקים התיאורטיים של תחום [...]

  חדרים נקיים בתחומי הפארמה והמדיקל

  מה זה חדר נקי? חדר נקי הנו חדר שפועל בתנאים מבוקרים אשר משמש להכנה, ייצור, מילוי והרכבה של מוצרים תרופתיים ו/או מכשור רפואי (אמ"ר). מטבע הדברים, מוצרים רגישים לזיהומים כגון [...]

  מה זה ולידציה? ואלו סוגי ולידציה קיימים? המדריך המלא

  מה זה ולידציה ולידציה או בשמה הלועזי Validation (או יש שיכתבו אותה "ואלידציה") הינה תהליך בדיקה מוסדר ומתועד הנפוץ בתעשיות הפרמצבטיקה, הביוטכנולוגיה, מזון, תוספי התזונה, מכשור רפואי, קוסמטיקה רפואית קנאביס [...]

  תכנון מתקני ייצור ומעבדות בתחומי הפארמה והמדיקל

  כאשר מדברים על פרויקטים לתכנון מתקני ייצור ומעבדות בתחומי הפארמה והמדיקל, כגון מתקנים לייצור תרופות והרכבת מכשור רפואי (אמ"ר) לרוב מדברים על תכנון והקמת מתקנים "מאפס". למרות זאת, ברוב [...]

  רישום אמר וציוד רפואי בישראל

  רישום אמר וציוד רפואי בישראל – היכן מתחילים? יבוא, רישום אמר וציוד רפואי בישראל ומכירת מכשיר או אביזר המסווג כמוצר רפואי (אמ"ר), מחייב רישום של המוצר במשרד הבריאות וקבלת [...]

  עדכוני GMP של ארגון הבריאות העולמי

  לפני עדכוני GMP של ארגון הבריאות העולמי נסביר בקצרה את המושג: GMP – Good Manufacturing Practice  ובתרגום לעברית - תנאי יצור נאותים, מהווה חלק משמעותי מפרקטיקות העבודה היומיומית בכל [...]

  קרא עוד

  הצטרפו לרשימת התפוצה

   אודות המחבר:

   Bio-Chem חתומה על מס' רב של הצלחות של חברות להן יעצנו לאורך השנים, מוצרים חדשניים, טכנולוגיות, תכנון מפעלים מצליחים ומעבדות, אשר נבדקו וקבלו אישור לשיווק בעזרתנו. מזה למעלה מעשור, משמש ערן כמרצה בתחומים רבים ונחשב למומחה בתחומו. משנת 2007 ועד היום מנהל ערן את חברת Bio-Chem ואף לוקח חלק פעיל בייעוץ ללקוחות החברה ובהובלתם להשגת האתגרים בהצלחה.

   צור קשר