ביוכם - Bio-Chem לוגו

הצהרת זכויות יוצרים והגבלת אחריות

חברת Bio-Chem וערן יונה עושים כל מאמץ להביא בפניכם את המידע האמין והעדכני ביותר. יחד עם זאת, אין אחריות לשימוש הנעשה במידע זה והגולש באתר זה מסכים כי הוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

המידע מכל סוג שהוא, המפורסם באתר משמש לצרכי קידום ואינו מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ מקצועי.

אין במידע הנמסר באתר זה הדרכה או המלצה כיצד לפעול בתחומים המוזכרים. ייעוץ מקצועי כאמור, יינתן באופן אישי ללקוח, ובמסגרת חוזה שירות שיחתם בין הצדדים שבמסגרתו ינתנו שירותי הייעוץ של חברת Bio-Chem ללקוחותיה.

ערן יונה, חברת Bio-Chem /או מי מטעמם, לא יהיו אחראים לשימוש שייעשה בתוכן האתר ע”י הגולש. האתר בכולל המידע המופיע בו, התוכנה עליו הוא מתבסס, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים למשתמש כמו שהם (as is).

חברת Bio-Chem וערן יונה אינם אחראיים לחומר, למידע ולפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, לרבות לגבי כל שיבושי הגהה, ניסוח וטעויות אחרות, לגבי כל תוכנה או שירותים, מדריכים רגולטוריים ואחרים, אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר, נזק אשר נגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר, נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר כולל האחריות למניעת חדירתם של וירוסים, או כל פגעי מחשב אחרים למערכת המצויה אצל המשתמש וככזו תחול על הגולש בלבד.

ליצירת קשר בנוגע לזכויות יוצרים או הגבלת אחריות ניתן לפנות לערן יונה: [email protected]