מדיניות ביטולים ותקנון אתר מכירה

חברת Bio-Chem Ltd. מאפשרת לרכוש קורסים פרונטליים/אונליין וכן מסמכים דיגיטליים.

 

הזכאים לרכוש באמצעות האתר

רשאים להשתתף ברכישות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

  • משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.
  • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).

 

למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חשבונם באתר החברה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.

 

מדיניות ביטולים

ביטול רכישת קורס

ביטול רכישת קורס יעשה באמצעות פניה טלפונית למספר 051-5001353 או הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected], בהודעה אשר תכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה.

בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול Bio-Chem Ltd. על ידי משתמש הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981 (‘חוק הגנת הצרכן’).

בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, בתוך 14 יום מיום רכישת קורס, הנך רשאי לבטל רכישת קורס פרונטלי או קורס מרחוק, בהודעה בכתב עד ארבעה עשר (14) ימי עסקים לפני מועד תחילת הקורס.

במקרה כזה, בהתאם לתקנות, יינתן החזר כספי בשיעור גובה העסקה, בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור חמישה (5) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה (100) ש”ח, הנמוך מביניהם.

בגין ביטול שיעשה עד שבעה (7) ימים לפני מועד תחילת הקורס, יינתן החזר כספי בשיעור גובה העסקה, בניכוי דמי ביטול על סך 200 ₪.

בגין ביטול שיעשה בין שבעה (7) ימים עד לשני (2) ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יזכה את המשתמש בהחזר כספי בשיעור גובה העסקה, בניכוי דמי ביטול על סך 300 ש“ח.

בגין ביטול שיעשה לאחר מכן, לא יתקבל החזר. תינתן אפשרות לזיכוי לרכישת קורס אחר, ממגוון הקורסים הקיימים, עד שנה מיום ביטול הרכישה המקורית.

 

רכישת מסמכים דיגיטליים

המסמך נשלח באופן אוטומטי מייד לאחר קבלת תשלום מהמשתמש. לפיכך, לא ניתן לבטל רכישת מסמכים לאחר התשלום.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של חברת Bio-Chem.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

 

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.