במאמר שלפניכם נביא בהרחבה את כל המידע העדכני על ענף הקוסמטיקה עם דגש על רישום תמרוקים ומוצרי קוסמטיקה בישראל ביבוא מקביל.

 

ענף הקוסמטיקה בישראל – רקע וסקירה כללית

ענף הקוסמטיקה בכללותו עוסק בייצור מוצרי קוסמטיקה למטרות טיפול, טיפוח, צביעה, ניקוי, הגנה, טיפול בקמטים וכיו”ב תוך חלוקה על פי התכונות הפיזיקליות של המוצר, לחצאי מוצקים, נוזלים וגזים.

היקף הייצוא בענף הקוסמטיקה והטואלטיקה נמצא במגמת עליה בעשור האחרון. נציין כי, נכון לשנת 2018 היקף היצוא הסתכם בכ- 735 מיליון דולר, נתון המצביע על גידול של כ-13% בהשוואה לשנה הקודמת (2017).

ענף הקוסמטיקה והטואלטיקה הישראלי מייצא תמרוקים למדינות רבות בעולם.

ישנן כ-80 חברות קוסמטיקה וטואלטיקה ישראליות אשר מייצרות ומייצאות את מוצריהן לשווקי חו”ל וביניהן חברות Private label ויצרני מוצרי קוסמטיקה כגון ד”ר פישרמעבדות ים המלחפאמייר ים המלחשמן מרוקאיאינטרקוסמאאמיליה קוסמטיקסכצט נוביסג’יג’יג’ויה ואחרים.

להלן הערכות נתונים אודות התפלגות היצוא מישראל לעולם:

 

ענף הקוסמטיקה מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה. חסמי הכניסה הרגולטוריים והטכנולוגיים נמוכים יחסית ומדד הסיכון בענף חשב אף הוא נמוך יחסית למדד הסיכון הכללי במשק ועל כן יש כדאיות גבוהה לרישום תמרוקים ומוצרי קוסמטיקה בישראל.

סיכונים אפשריים המאפיינים את הענף הינם:

 

במאמר נתייחס לרישום מוצרים קוסמטיים ותמרוקים בישראל וניתן מענה לשאלות הבאות:

 

מדוע מוצרים קוסמטיים ותמרוקים מחייבים רישום בישראל?

רישוי תמרוק הוא תהליך רגולטורי אשר בסיומו מקבל הלקוח רישיון לשיווק, יבוא או ייצור תמרוק בישראל. תהליך הרישוי בראש ובראשונה נועד להגן על בריאות הציבור ומהווה “סנן” מפני שיווק תמרוקים לא איכותיים או מסוכנים לשימוש.

כיום רשומים במדינת ישראל כ- 25,000 תמרוקים, ומדי שנה נרשמים כ-5,000 תמרוקים חדשים. ענף התמרוקים ומוצרי הקוסמטיקה מוסדר על פי צו פיקוח מצרכים ושירותים (תמרוקים) תשל”ג-1973, ועפ”י נוהלי משרד הבריאות.

בהתאם להוראות החוק, תמרוק מוגדר: “כל מוצר המשמש או המיועד לשמש לטיפול, לייפוי, לניקוי, לצביעה, לשינוי או לשיפור של עור הפנים, עור הגוף, השיער, חלל הפה, הציפורניים או השיניים, לרבות מוצרים כיוצא באלה”. בקטגוריה זו נכללים מוצרים כגון צבעי שיער, תכשירים לשטיפה וגינלית, תכשירי הגנה מפני קרינת השמש ומשחות שיניים.

 

מה כולל נוהל רישוי תמרוקים בישראל?

רישיון תמרוקים או מוצרי קוסמטיקה ניתן לתמרוק/מוצר קוסמטי העומד בדרישות “נוהל לרישוי תמרוקים”, ע”י מדור תמרוקים במשרד הבריאות. נוהל זה מבוסס על הדירקטיבה האירופית אשר מנחה את כל מדינות אירופה בבקרה על תהליכי ייצור תמרוקים.

ככלל, משרד הבריאות הישראלי מאמץ את הנהלים המקובלים באירופה, בארה”ב ובאוסטרליה בכל הנוגע לרשימת רכיבים מותרים, איסורים והגבלות בריכוז, וכן לגבי אינדיקציות שיווקיות/קליניות המופיעות על גבי תווית התמרוק עפ”י ה-CTFA האמריקני (COSMETIC TOILETRY AND FRAGRANCE ASSOCIATION), שפרסם רשימת מרכיבים המותרים לשימוש במוצרים קוסמטיים, והדירקטיבה האירופית כוללת הגבלות, התניות, הוראות כלליות ורשימת חומרים האסורים בשימוש.

במשרד הבריאות קיימת ועדה מקצועית המורכבת מרופאים, טוקסולוגים ורוקחים, שמטרתה לדון בנהלים ולהגיע להחלטות בתחום התמרוקים והקוסמטיקה.

 

מה ההבדל בין תמרוק יעודי לתמרוק רגיל?

עפ”י נוהל רישום תמרוקים 1999, נחלקים התמרוקים לשתי קבוצות עיקריות: תמרוק ייעודי ותמרוק רגיל. להלן מספר מאפיינים עבור כל אחת מהקבוצות:

תמרוק ייעודי

 

תמרוק רגיל

מוצר/חומר המיועד לבוא במגע עם חלקים חיצוניים של גוף האדם במטרה לנקותו, לבשמו, לייפותו, לשנות את מראהו, להגן, לשמור עליו, או לשפר את ריחות הגוף. בקטגוריה זו כלולים מוצרים המיועדים לשיער, ציפורניים, וכן שיניים.

 

דרישות עבור יבוא מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים לישראל

עבור מוצרים “תוצרת חוץ”, כלומר מוצרים מיובאים, נדרש בנוסף אישור GMP מרשות הבריאות במדינה שבה מיוצר התמרוק ואישור CFS מרשות הבריאות במדינה שבה מיוצר התמרוק או ממשרד המסחר והתעשייה באותה המדינה.

ניתן להגיש בקשה לייבוא מוצרים רק ממדינות המשתייכות לאיחוד האירופאי או כאלו שבקשרי מסחר עם מדינת ישראל.

 

תהליך קבלת הרישיון למכירת תמרוקים ומוצרי קוסמטיקה בישראל

​על מנת להגיש בקשה לרישיון תמרוק, יש להגיש תחילה בקשה לקבלת רישיון תמרוקים כללי מיחידת הרוקחות המחוזית, זאת לפי מיקום מחסן התמרוקים. רק לאחר קבלת רישיון תמרוקים כללי ניתן להגיש טפסים ומסמכים על-פי סוג התמרוק בהתאם ל-“נוהל רישוי ורישום תמרוקים”.

במידה וקיימת בעיה בעת הטיפול בבקשה, רכז הרישוי ממחלקת תמרוקים ייצור קשר עם הפונה.

 

מסמכים נדרשים לבקשת רישום תמרוק או מוצר קוסמטי

רישיון עסק הנו תנאי מקדים להתחלת תהליך רישום התמרוקים במשרד הבריאות. כל עסק בתחום התמרוקים אשר עוסק בייבוא, ייצור או אחסון מחויב להחזיק ברישיון עסק בתחום התמרוקים.

רישיון תמרוקים כללי ניתן לאחר רישיון עסק (או בחלק מהרשויות ביחד עם רישיון העסק) ומשמעותו רישיון כללי לאחסון ו/או ייצור ושיווק ו/או ייבוא ושיווק של תמרוקים. אישור זה ניתן על ידי הרוקחות המחוזית במשרד הבריאות.

קבלת רישיון תמרוקים כללי הנו תנאי חובה טרם הגשת בקשה לרישוי תמרוק במשרד הבריאות.

 

האם צריך GMP לתמרוקים ומוצרי קוסמטיקה בישראל?

GMP – תנאי ייצור נאותים בתעשיית התמרוקים הינו דרישה של משרד הבריאות כתנאי הכרחי להגשת בקשה לאישור תמרוקים.

עבור תמרוקים אשר מיוצרים בארץ מקבלים את אישור ה-GMP מגוף התעדה המוכר ע”י משרד הבריאות בישראל (מוכר גם כ- ISO 22716). לעומת זאת, עבור תמרוקים אשר מיוצרים בחו”ל, במרבית המקרים חובה לספק אישור GMP מטעם רשות הבריאות המוסמכת במדינה שבה מייצרים את המוצר הקוסמטי.

עבור תמרוקים המיוצרים בחו”ל, נדרש להציג אישור CFS אשר מתקבל מהרשויות במדינה בה יוצר התמרוק. המשמעות של אישור המכירה החופשית (CFS) היא כי משרד הבריאות המקומי אישר את שיווק המוצר הקוסמטי בשוק מדינת היצרן.

 

 מה זה MASTER FORMULA של תכשיר קוסמטי?

MF – Master Formula הינו הרכב התמרוק לפי שמות INCI – פירוט ריכוז מדויק של כל החומרים, חתום בידי היצרן. ה- INCI הנה שיטת מינוח בינלאומית אחידה לשמות החומרים.

 

דוגמת המוצר הקוסמטי ואריזתו

תעודת מעבדה – תעודה ממעבדה מוכרת, המעידה כי התמרוק נבדק כנדרש, לדוגמא עבור עומס מיקרוביאלי, PH ובדיקת ריכוז חומרים מוגבלים, וכי הוא עמד בדרישות הנוהל.

ספציפיקציות – מסמך הכולל מפרטים של המוצר הקוסמטי המוגמר אשר עשוי להכיל את סוגי הבדיקה ואת הגבולות של הערכים/הטווח הרצוי כגון PH, צמיגות, ריכוז חומרים פעילים וכו’, עפ”י סטנדרטים אותם קובע היצרן ושעל פיהם מבצע בדיקות לכל אצווה המשוחררת לשיווק.

שיטת קידוד – מסמך המפרט את הקשר בין הקוד המוטבע על גבי התמרוק לבין תאריך הייצור והמפעל המייצר.

 

מה צריך להכלל על תוויות המוצר הקוסמטי/התמרוק?

 

חשוב לציין כי אין לייחס לתמרוק סגולות רפואיות זולת אלו שאושרו ברישיון.

חידוש רישיון ושינוי ברישיון תמרוקים ומוצרי קוסמטיקה

הרישיון למכירת תמרוק במדינת ישראל ניתן לתקופה של חמש שנים.

בתום חמש שנים, יש להגיש בקשה לחידוש הרישיון בצירוף כל המסמכים והטפסים הרלוונטיים, כפי שמפורט בנוהל רישוי ורישום תמרוקים.

עבור כל שינוי ברישיון תמרוק קיים (הוספת claims, שינוי טקסט תווית, שינוי אריזה, שינוי בהרכב המוצר) יש לבקש רישיון מתוקן ממשרד הבריאות באמצעות הפקס, הדואר או הדוא”ל.

 

דוגמאות לטפסים שיש למלא במסגרת בקשת הרישום של תמרוק בישראל

 

מקורות: