By |2022-01-21T12:05:43+00:00מרץ 1st, 2021|קטגוריות: Articles, מכשור רפואי|

MDR – מה זה?

MDR – Medical Device Regulations תקנות האיחוד האירופי למכשור רפואי (אמ״ר).

כתוצאה ממערכת מבנית בעלת פרשנות לא עקבית של ההוראות במדינות השונות (MDD) שבאיחוד האירופי יחד עם ההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות המאתגרות את ענף המכשור הרפואי,עלה הצורך בשינוי שיתן מענה לחולשות הקיימות במבנה ה-MDD.

כתוצאה מכך החלו להתגבש בשנת 2012 התקנות החדשות לציוד רפואי באירופה (MDR) שמטרתן להגביר את הבטיחות והיעילות בשוק המכשור הרפואי שבאיחוד האירופי ונכנסו לתוקף באופן רשמי במאי 2017 כאשר ניתנה תקופת מעבר של 3 שנים ליישום התקנה החדשה. תקנות אלו מזוהות כ-2017/745.

במאי 2021 הסתיים המעבר מהוראות המכשור הרפואי (MDD) לתקנות התקנים הרפואיים החדשים האירופאים (MDR) וכעת ישנה חובה על יצרני אמ"ר להתאים את מערכת ניהול האיכות שלהם לפי דרישות מתקדמות ומחמירות יותר.

MDR – תקנות האיחוד האירופי למכשור רפואי (אמ״ר)

התקנות החדשות (MDR)

ה-MDR מביא מספר שינויים בעלי השפעה רבה שיפורטו בהמשך המאמר, ראוי לציין שבין אם אתה יצרן, ספק או גוף מחקרי, גדול או קטן, העובדה שה- MDR זו תקנה ולא הוראה פירושה שיש לה כוח משפטי מחייב בכל המדינות החברות ב-EU ולאי עמידה בדרישות התקנה עשויה להיות השלכה משפטית משמעותית.

התקנות החדשות (MDR) מבקשות להגביר את הבטיחות והיעילות של מכשירים רפואיים בשוק האיחוד האירופי תוך התייחסות לחולשות שהיו ביישום הוראות התקנים רפואיים ע"י יצרני מכשירים רפואיים. ולכן, MDR מבטיח סטנדרטים גבוהים של איכות ובטיחות עבור מכשירים רפואיים המיוצרים באירופה או מסופקים לה.

ה- MDR שם דגש על בטיחות המטופלים תוך שקיפות גבוהה יותר, עקיבות וראיות קליניות לתמיכה בטענות בטיחות המוצר ויעילותו. הוא מתמקד במחזור חיי המוצר, אשר ניכר בקטגוריות השינויים העיקריות שיפורטו בהמשך המאמר, כולל מאגר הנתונים האירופי למכשירים רפואיים, שרשרת האספקה, עדויות קליניות וחקירות, מעקב אחרי השוק ועוד.

ההבדלים בין הדירקטיבה הקיימת ל- MDR

כיום קיימות 3 דירקטיבות שהובילו להצגת דרישות נוספות לצרכי רישום ציוד ומכשור רפואי מצד מדינות אירופאיות מסוימות, בשל אופן היישום בשיטת הדירקטיבה. לעומת שיטת הדירקטיבה, רגולציה במהותה חלה ישירות על הפרטים והפירמות במדינות האיחוד ואין צורך בחקיקה לאומית כדי לתת תוקף מקומי לדרישותיה, כלומר הרגולציה הנה ברמת "כל אירופה". עד כה , מדינות אירופאיות שונות פירשו ויישמו את ההוראות בדרכים שונות. ה-MDR נותן מענה לעניין זה.

כאמור, הרגולציה החדשה של ה- MDR, כוללת שימת דגש וטיפול בחולשות שנלמדו על ציר הזמן כתוצאה מהצורך למתן מענה הולם לטכנולוגיות חדשות כגון מוצרים לרפואה אסתטית, תוכנה, עקיבות אחר אירועים ומוצרים, שקיפות וזמינות המידע לקהל הרחב.

מה זה – MDD?

לפני שהרגולציה העדכנית לאמ"ר (MDR) נכנסה לתוקף בשנת 2021, חלה הדירקטיבה MDD אשר תוקנה ועברה שינוי מדי כמה שנים. MDD – Medical Devices Directive הינה הדירקטיבה האירופאית אשר מכילה הנחיות רלוונטיות למכשור רפואי (אמ"ר), ונוסחה כבר בשנת 1993.

MDD – היוותה קובץ הנחיות החל על דרישות ייצור ושיווק מכשירים רפואיים, בטיחותם ויעילותם לקהל המטופלים המשתמשים. הדירקטיבה נכתבה מתוך הצורך להוות בסיס הרמוני לשלל החוקים המגוונים בעניין מכשור רפואי (אמ"ר) אשר היו קיימים במדינות הרבות בתחום האיחוד האירופי.

הדירקטיבה מכילה הנחיות (Directions) לגבי ייצור ושיווק מכשירים רפואיים, שימושם המוצהר, אופן פעילותם, בטיחותם ויעילותם וכו'. כאשר יצרן רצה לשווק ולמכור מכשיר רפואי (אמ"ר) בשוק האירופאי באופן חוקי היה עליו לציית לדירקטיבה זו.

בהתאם להנחיות הדירקטיבה (MDD), מכשירים רפואיים אשר עומדים בדרישות חייבים לשאת סימון CE – CE MARK.

אז מהן אם כן MDR תקנות האיחוד האירופי למכשור רפואי (אמ״ר)?

MDR (EU) 2017/745 Medical Device Regulation

זוהי הרגולציה החדשה של האיחוד האירופי המתייחסת לתחום המכשור הרפואי (אמ"ר), לרבות לעניין תוכנה רפואית הנותנות שירותים רפואיים, אשר משווקות ונמכרות באירופה.

רגולציה זו נכנסה לתוקף, הלכה למעשה, החל מיום 26.5.2021.

הדירקטיבה (MDD) המוזכרת לעיל, הייתה קיימת קודם לכן, ואפשרה לממשלות שונות במדינות אירופה חופש פעולה לכל מדינה, באשר לבחירת הדרכים ולשיטות הננקטות אשר יובילו, בסופו של דבר, להשגת התוצאה הרצויה ויבטיחו את קיום ההנחיה.

medical device MDR

רגולציית המכשור הרפואי החדשה MDR הינה חובה משפטית

בעקבות התפתחות זו, כיום חלה חובה על יצרני (אמ"ר) להתאים את מערכת ניהול האיכות שלהם וניהול המוצר לפי דרישות מתקדמות מחמירות יותר.

לעומת הדירקטיבה (MDD) הרגולציה החדשה הינה חובה משפטית והיא מהווה למעשה חוק המחייב ישירות כל יצרן ו/או ספק מכשירים רפואיים באירופה.

בנוסף לצורך בחובה משפטית חוקית אחת, בסיסית ועקבית, נוצר צורך בשינוי ובעדכון רגולציית המכשור הרפואי, בהתאם להתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות החדשות, וכן על מנת להבטיח ביתר שאת את בטיחותם, ביטחונם ושלומם של מטופלים המשתמשים במכשור הרפואי.

יש לציין שבזמן ניסוח הדירקטיבה MDD – תוכנה רפואית בשירות רפואי (SAMD) Software as a Medical Service כלל לא הייתה קיימת.

נוסף על כך, גיל המטופלים עלה מאוד בעשורים האחרונים וכך גם עלה הסיכון לבטיחותם של המטופלים. נתונים אלו, הגבירו את הדרישה לרגולציה מחמירה יותר לתחום המכשור הרפואי.

כך החלו להתגבש כבר בשנת 2012 הדרישות החוקיות החדשות הנוגעות לייצור ושיווק ציוד רפואי באירופה (MDR) שמטרתן הייתה להגביר את הבטיחות והיעילות בשוק המכשור הרפואי שבאיחוד האירופי.

הרגולציה החדשה נכנסה לתוקף באופן רשמי במאי 2017 כאשר ניתנה תקופת מעבר של 3 שנים ליישום הרגולציה החדשה (ועוד שנה נוספת כתוצאה מהעיכוב שנוצר בזמן מגפת הקורונה בשנת 2020). רגולציה זו מזוהה כאמור לעיל בשם 2017/745 MDR.

בחודש מאי 2021 הסתיים המעבר מהנחיות המכשור הרפואי MDD אל הדרישות החוקיות החדשות באירופה MDR, ולמעשה כיום, זהו המתווה החוקי היחיד אשר חל באיחוד האירופי לגבי ציוד ומכשור רפואי (אמ"ר), לרבות, תוכנות מחשב רפואיות.

מהן ההשלכות ה- MDR על יצרני מכשירים רפואיים ותוכנות רפואיות?

ה- MDR מביא עמו מספר שינויים בעלי השפעה רבה שיפורטו בהמשך המאמר. ראוי לציין שבין אם אתה יצרן, ספק או גוף מחקרי, גדול או קטן, המתעתד למכור ו/או לשווק מוצרים רפואיים באירופה יהיה עליך לעמוד בדרישות החוק החדשות של ה- MDR.

העובדה שה- MDR היא רגולציה חוקית ולא סטנדרט כגון תקני ה- ISO או הנחיה כפי שהייתה הדירקטיבה, פירושה שיש לה כוח משפטי מחייב בכל המדינות החברות ב-EU ולאי עמידה בדרישות החוק עשויה להיות השלכות משפטיות משמעותיות.

התקנות החדשות של ה- MDR מבקשות להגביר את הבטיחות והיעילות של מכשירים רפואיים בשוק האיחוד האירופי תוך התייחסות ל-"חולשות" שהיו ביישום ההנחיות הקודמות ו/או התקנים הרפואיים ע"י יצרני מכשירים רפואיים.

ה- MDR מבטיח סטנדרטים גבוהים של איכות ובטיחות עבור מכשירים רפואיים המיוצרים באירופה מסופקים לה ומשווקים בה.

ה-MDR שם דגש על בטיחות המטופלים תוך שקיפות גבוהה יותר, עקיבות וראיות קליניות לתמיכה בטענות בנוגע לבטיחות המוצר, מטרת שימושו ויעילותו. הוא מתמקד במחזור חיי המוצר, אשר ניכר בקטגוריות השינויים העיקריות שיפורטו בהמשך המאמר, כולל מאגר הנתונים האירופי למכשירים רפואיים (אמ"ר), שרשרת האספקה, עדויות קליניות וחקירות, מעקב לאחר שיווק ועוד.

bio chem services and support

חברת ביו-כם מספקת שירותי ייעוץ בתחומים שונים לחברות מתעשיות הפארמה, המדיקל, המזון, בריאות דיגיטלית ותוספי התזונה והקוסמטיקה. אנו מייעצים ומלווים את לקוחותינו החל משלב מחקר ופיתוח המוצר, בחירת הטכנולוגיה המתאימה ביותר, בניית תיקי המוצר והתיקים הטכניים, בניית מערכת האיכות, הדרכות והסמכות עובדים, הגשה לרשויות הבריאות ורישום המוצרים, ולידציה ווריפיקציה, התאמת החברה לדרישות והנחיות GxP ואיכות בינלאומיות, פתרון בעיות טכנולוגיות ותהליכיות בייצור, ביצוע ניתוח והערכת סיכונים, ניהול פרויקטים ועוד.

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות לחצו כאן או חייגו:

call bio-chem

051-500-1353

להשארת מייל השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם תוך יום עסקים

bio-chem company logo

  לפרטים נוספים


  For further details


  מהם ההבדלים בין MDD ל- MDR?

  ה-MDR היא רגולציה מורכבת יותר והרבה יותר מפורטת בהשוואה ל-MDD.

  להלן השוואה בין הדירקטיבה (MDD) לרגולציה (MDR):

  מאפיינים MDD – Medical Devices Directive MDR – Medical Device Regulation
  מאמרים 23 123
  נספחים 12 17
  חוקים 18 22
  דפים 60 175
  כמה פעמים מופיעה המילה בטיחות 40 290

  בשל אופן היישום בשיטת הדירקטיבה, נוצר צורך בדרישות נוספות לצרכי רישום יעיל ובטוח של ציוד ומכשור רפואי (אמ"ר) מצד מדינות אירופאיות מסוימות.

  לעומת שיטת הדירקטיבה, רגולציה במהותה חלה ישירות על הפרטים, החברות והארגונים במדינות האיחוד האירופי ואין צורך בחקיקה לאומית ספציפית כדי לתת תוקף מקומי לדרישותיה, כלומר הרגולציה הנה ברמת "כל אירופה".

  עד כה, כאמור לעיל, מדינות אירופאיות שונות פירשו ויישמו את ההוראות בדרכים שונות מאחר וניתן להם מרחב פעולה מסוים.

  ה-MDR נותן מענה לעניין זה.

  הרגולציה החדשה של ה-MDR כוללת שימת דגש וטיפול בחולשות שנלמדו לאורך הזמן, כתוצאה מהצורך למתן מענה הולם לטכנולוגיות חדשות כגון מוצרים לרפואה אסתטית, תוכנות בעלות שימושים רפואיים שונים, עקיבות אחר אירועים ומוצרים, שקיפות וזמינות המידע לקהל הרחב.

  היבטים עיקריים בתקנה החדשה למכשור רפואי (אמ"ר) MDR

  להלן עקרי הנושאים הכלולים תחת דרישות הרגולציה של ה- MDR עבור מכשור רפואי:

  • היקף וסיווג מוצרים – הגדרת כללים נוקשים במקרה של מוצרים בסיכון גבוה עבורם נדרשת החמרה בדרישות ובביקורת כולל התייחסות לתוכנות ואפליקציו רפואיות.
  • מערך חדש לאישור ופיקוח גופים מסמיכים וגופי התעדה (Notified Bodies)
  • הגדרה ברורה של תהליך ההסמכה (תדירות ביצוע כל בדיקה, תכנית ביקורת, תכולה ברורה).
  • דרישות לגבי מערכת ניהול איכות.
  • דרישות מפורטות יותר לגבי התיק הטכני
  • דרישות מפורטות יותר לגבי בטיחות המשתמשים והמטופלים
  • התייחסות למוצרים שאינם באופן מובהק בעלי יעוד רפואי
  • סיווגים חדשים בעיקר ל-IVD In Vitro Diagnostic device
  • שקיפות המידע לקהל הרח.
  • הערכה של מידע קליני עדכני לכל סוגי ציוד ומכשור רפואי – גם עבור אמ"ר בסיווג של Class I.
  • התייחסות ליבואנים ולמפיצים הנמצאים באירופה (גם הם נושאים כעת באחריות)
  • התייחסות לבעלי מניות
  • מינוי אחראי רגולציה במדינת היצרן (PRRC)
  • שיתופי פעולה בין שלטונות הבריאות
  • פיקוח ומעקב אחר שווקים – הקמת מאגר של האיחוד האירופי בנושא אמ"ר. בסיס הנתונים יכלול רישום של מכשירים, גופים מורשים, אישורים, אירועים חריגים, דיווח מגמות, דו"חות בטיחות וביצועים קליניים ועוד
  • ניתוח סיכונים (Risk assessment)
  • מערכת לשיטת זיהוי פריטים/מכשירים ייחודית (UDI – Unique device identification) תסומן על גבי כל תווית
  • מעקב לאחר שיווק- PMS – post-market surveillance system

   לפרטים נוספים


   For further details


   שירותי היעוץ שלנו בתחום המכשור הרפואי

    MDR תקנות האיחוד האירופי למכשור רפואי (אמ״ר) - Bio Chem
    MDR תקנות האיחוד האירופי למכשור רפואי (אמ״ר) - Bio Chem
    MDR תקנות האיחוד האירופי למכשור רפואי (אמ״ר) - Bio Chem
    MDR תקנות האיחוד האירופי למכשור רפואי (אמ״ר) - Bio Chem
    MDR תקנות האיחוד האירופי למכשור רפואי (אמ״ר) - Bio Chem
    MDR תקנות האיחוד האירופי למכשור רפואי (אמ״ר) - Bio Chem

   כיצד סיווג אמ"ר משתנה לפי ה- MDR?

   על יצרני אמ"ר בעלי CE תקף למוצריהם, היה להתחיל בתהליך השינוי הצפוי על מנת לעמוד בחודש מאי 2021 עם אישור חדש בהתאם לדרישות ה- MDR  החדשות.

   חשוב לציין כי ראשית יש על היצרן לבדוק מהו סיווג האמ"ר לפי הרגולציה החדשה של ה- MDR ולפעול בהתאם.

   חשוב לשים לב, כי אחת מההשלכות המשמעותיות שחלו במעבר לרגולציה החדשה והמחמירה יותר, היא כי ישנם מוצרים שנחשבו עד כה ברמת סיכון נמוכה (Class I) אשר צפויים לפי הרגולציה החדשה, להפוך למוצרים בעלי רמת סיכון גבוהה  יותר וסיווג מחמיר יותר בהתאם.

   דוגמא טובה לכך היא תוכנה רפואית. רוב התוכנות הרפואיות יסווגו IIa Class או גבוה יותר, אפילו עד Class III ולא כ- Class I כבעבר.

   מעתה ואילך חברה המפתחת תוכנה רפואית, תצריך שינויי סיווג, לסיווג  מחמיר יותר מאשר סווגה קודם לכן על פי הדירקטיבה. כתוצאה מכך, תאלץ החברה להעביר את התוכנה לידי אישור גופים רגולטורים (Notified Body) אשר יבחנו את המוצר/התוכמה הרפואית בקפידה יתרה. לא תספיק עוד הצהרה עצמאית (Self declaration) של היצרן.

   בנוסף, היצרן או הספק ולמעשה כל שרשרת האספקה, יצטרכו לעמוד במערכת אבטחה וניהול איכות מותאמת ומאושרת על פי הסטנדרטים הנהוגים כגון ה- ISO 13485.

   כמו כן, יש לקחת בחשבון שעלויות ההשקעה במוצר יוכפלו.

   כיצד ניתן להיערך לקראת השינוי ברגולציית המכשור הרפואי לפי ה- MDR ?

   בשלב ראשון, על היצרן להבין מה המשמעות מבחינת אישור פורטפוליו המוצרים שלו. רצוי אף ליצור קשר עם הגורם הרגולטורי האחראי באירופה על מנת לברר נושאים שנויים במחלוקת.

   כמו כן, מומלץ לשוחח עם גוף ההתעדה Notified Body ולבקש ממנו את חוות דעתו והמלצתו על אופן הפעולה הנדרש ביחס למכשיר הרפואי.

   במקביל, יש לעבוד עם אחראי הרגולציה של החברה, להתאמת התיק הטכני, מערכת האיכות, הוריפיקציה והולידציה, הערכה קלינית והתוכנית הקלינית ואף להתייחס לתחומים בהם קיימת חפיפה בין הרגולציה החדשה לציוד רפואי MDR ובין רגולציות אחרות, כגון ה-GDPR .

   לאחר מיפוי המוצרים, הבנת הסיווג שלהם, תיאום ציפיות עם גוף ההתעדה או נציג אחראי אירופאי – יש להתחיל בהתאמת התיק הטכני ומערכת ניהול האיכות.

   כיצד יש להתאים את התיק הטכני והמסמכים לדרישות ה- MDR?

   להלן חלק מההתאמות והעדכונים שיש לבצע בתיק הטכני של האמ"ר על מנת להתאימו לדרישות ה- MDR:

   • עדכון סעיפי ה- MDR בתיק הטכני.
   • מסמך ניהול הסיכונים.
   • הערכה קלינית ותוכנית לעדכון הנתונים הקליניים
   • היכן שנדרש, להתייחס גם לניסויים קליניים
   • עדכון מסמכי האיכות והכללת התייחסות אודות הגורמים המעורבים בתהליך
   • הצהרת התאימות Declaration of Conformity לפי תקן ISO 17050
   • ביצוע הערכת התאמה וסקר פערים (Gap Assessment)
   • יש למנות נציג אחראי במדינת היצרן Person Responsible for Regulatory Compliance PRRC
   • חתימה על הסכמי איכות חדשים עם ספקים, יבואנים ומפיצים.
   • חתימה על הסכמים חדשים עם הנציג האחראי באירופה ועם גוף ההתעדה.
   • היכן שנדרש, לבצע התאמה לאריזות, מדבקות, עלונים וכד׳.
   • עבור אמ"ר המסווג כ- Class III על היצרן לפנות לנציגי האיחוד האירופי בוועדת Medical Device Coordination Group לבקשת התייחסות לפני הגשת התיק הטכני לבדיקת גוף ההתעדה, במטרה שיבחנו האם יש להם דרישות נוספות.

   לאחר שכל אלו מעודכנים, על היצרן לפנות אל גוף ההתעדה או נציג אחראי אירופאי במטרה לאשר את התיק הטכני ושאר המסמכים.

   מחקר ופיתוח

   ייעוץ במגוון תחומים כולל תכנון, מעבדות מחקר וחדרים נקיים, טכנולוגיות פיתוח, מצגות עסקיות למשקיעים, אסטרטגיה רגולטורית, ניתוח שוק, פרוטוקולי ניסויים קליניים, GLP, GCP, ISO 17025, כיול, CMC, הדרכות מקצועיות.

   קרא עוד

   תכנון והנדסה

   תכנון מפעלים, חדרים נקיים ומעבדות, תיעוד הנדסי, הסמכה, בחירת טכנולוגיה, הנדסת תהליכים וולידציה תוך שילוב של ידע תאורתי, ניסיון פרקטי והבנה מעמיקה של הרגולציה והעקרונות הייחודיים המאפיינים את תעשיית הביומד ובהתאם לעקרונות ה- GxP.

   קרא עוד

   ייצור ואריזה

   מייעצים בתכנון מתקני ייצור, פיתוח והנדסת תהליכי ייצור, בחירת הטכנולוגיה המתאימה ביותר, גמלון תהליכים, העברת טכנולוגיה, GMP, שיפור תהליכים, אופטימיזציה ושיפור ניצולת, הדרכות עובדים וולידציה לציוד, מערכות, תהליכי ייצור וניקיון.

   קרא עוד

   GXP, איכות וולידציה

   מייעצים, מקימים, מלווים ומשדרגים מערכות לניהול איכות מסוגים שונים, מבצעים הדרכות וקורסים GMP, הטמעת עקרונות ה- GxP בחברה, ISO 13485, הבטחת איכות והכנה לביקורות רגולטוריות גלובליות תוך ביצוע ניתוח והערכת סיכונים וולידציה לציוד, מערכות, תוכנה, שיטות בדיקה, תהליכי ייצור וניקיון ועד לעמידה בהצלחה בביקורת.

   קרא עוד

   רגולציה ורישום

   יעוץ רגולטורי ורישום תרופות, אמ"ר, CE Mark, תוספי תזונה וקוסמטיקה בישראל ובעולם, תוך בניית אסטרטגיה רגולטורית חכמה, סיוע בהכנת המסמכים והדרישות באופן מקצועי, בזמן קצר, התוויית המוצר, חיי מדף וגרפיקה, אישורי יבוא ופגישות עם הגופים הרגולטוריים ועד לקבלת אישור.

   קרא עוד

   תוכנה ומערכות

   יעוץ בתחומי הבריאות הדיגיטלית, פיתוח תוכנות ואפליקציות רפואיות בהתאם לדרישות ה- 21CFR part 11/Annex 11/HIPAA/GDPR, ISO 13485/27001/27799, CE marking, Risk Assessment, וריפיקציה וולידציה לתוכנה ומערכות בקרה ועד לקבלת אישור שיווק.

   קרא עוד

   דיווחים שוטפים של היצרן ל- MDR

   במסגרת המעבר ל- MDR, האיחוד האירופאי מבקש להיות בקשר הדוק יותר עם כלל הגורמים. כמובן לא באופן ישיר, אלא כחלק מהתנהלות שוטפת בין אותם גורמים תוך שימת דגש על שקיפות לציבור הרחב. לשם כך נפתח מאגר אירופאי European Database of Medical Device שאליו ידווחו הנתונים באופן שוטף, כולל נתונים קליניים של המוצר המעדכנים מעת לעת באמצעות ה- PRRC. כמו כן, נדרש היצרן להמציא לרשויות מדי שנה דוח המפרט את פעילות היצרן והציוד הרפואי Periodic safety update reports, במטרה לייצר שקיפות ועדכניות.

   מקורות

   שאלות ותשובות בנושאי מכשור רפואי

   מתי נוצר ההמבורגר הראשון בעולם שגודל במעבדה?2020-05-14T11:50:44+00:00

   ב-5 לאוגוסט 2013 נאכל ההמבורגר הראשון שגודל במעבדה. זה התרחש בעיר בלונדון. מדענים מהולנד גידלו תאי גזע שנלקחו מפרה וגידלו אותם לרצועות שריר שלאחר מכן נאכלו כהמבורגר הראשון שגדל במעבדה.

   מתי הכרחי לבצע רישום של מוצר קוסמטי?2019-12-16T11:03:01+00:00

   מוצרי קוסמטיקה שאינם מכילים תוספי צבע או חומרים המצריכים אישור לשימוש, אינם מחויבים באישור ה-FDA לפני שיווק. לעומת זאת מוצרי קוסמטיקה השייכים לקטגוריית Over The Counter) OTC) ומחויבים ברישום התרופה או רכיבי התרופה/החומרים הפעילים המוספים למוצרים הקוסמטיים. יצרני הקוסמטיקה וחברות האריזה (מחוץ לארה"ב) אשר מעוניינים לייצא את מוצריהם לארה"ב, מחויבים ברישום המפעלים ומתקני הייצור שלהם.

   למאמר "רגולציה ורישום לתמרוקים, מוצרי קוסמטיקה ו-OTC"

   מי רשאי להגיש בקשה לאישור GMP?2020-06-02T06:52:49+00:00

   יצרני מזון ותוספי תזונה ישראלים שעמדו בתנאי הסף להלן:

   • בעלי תעודה בתוקף, המעידה על עמידה בתקן מערכת איכות ISO 9001 שניתנה על-ידי מכוני בקרה המוכרים על-ידי משרד הבריאות.
   • בעלי רישיון עסק בתוקף הניתן על-ידי הרשות המקומית.
   • בעלי רישיון יצרן בתוקף הניתן על-ידי לשכת הבריאות המחוזית שבתחומה נמצא המפעל.
   • קיימת רשימת מוצרי מזון המיוצרים במפעל.
   • המפעל מעסיק מהנדס/טכנולוג מזון במפעל.
   • קיים דו"ח תברואי תקין ובתוקף.
   מהן תרופות OTC?2021-07-29T18:57:33+00:00

   תרופות Over The Counter) OTC) הינן התרופות שניתן לרכוש ללא מרשם. בשנים האחרונות מבחר התרופות שנכנסות תחת קטגוריה של OTC הולך וגדל. יצרני מוצרי קוסמטיקה השייכים לקטגורית OTC מחויבים ברישום התרופה או רכיבי התרופה/חומרים פעילים המוספים למוצרים הקוסמטיים.

   למאמר " רגולציה ורישום לתמרוקים, מוצרי קוסמטיקה ו-OTC"

   Eran Yona Bio-Chem Founder and CEO

   מאמר זה נכתב ע"י ערן יונה CEO, מומחה GXP וטכנולוגיות ייצור ובעל למעלה מ- 20 שנות ניסיון רב-תחומי מתעשיות הפארמה והמדיקל.

   אנו בחברת Bio-Chem מייעצים כבר יותר מ- 15 שנה לחברות ביו-מד בארץ ובעולם.

   לקבלת שירותי ייעוץ מקצועיים ומקיפים בנושאי רישום מכשור רפואי אמ"ר בישראל, פנו אלינו ונשמח להעניק לכם שירות.

   כתובת המייל שלנו: [email protected]

   שיתוף:

   מאמרים אחרונים

   ולידציה למערכות AI

   תחום הבינה המלאכותית הפך לשחקן מרכזי בעולמות הבריאות בכלל ובתחומי הפארמה, המכשור הרפואי והבריאות הדיגיטלית בפרט. המעבר לעולם הדיגיטלי בחברות פארמה ומדיקל מתרחש כל הזמן, ומתקדם כל יום. תחום קרא עוד >>>

   רישום 510-K של תוכנה ומכשור רפואי ב- FDA

   פיתחתם מוצר, טכנולוגיה, מכשור, תוכנה או אפליקציה לשימוש רפואי? ברכותינו! המוצר שלכם יכול לטפל בחולים, לאבחן מחלה, לסייע בקבלת החלטות רפואיות, לעבד מידע רפואי בקלות ולחסוך זמן יקר הן קרא עוד >>>

   מערכות הבטחת איכות ו-CAPA

   חברות המייצרות תרופות ומכשור רפואי כמו גם תוספי תזונה וקוסמטיקה, נדרשות להקים מערכת הבטחת איכות ותנאי ייצור נאותים (GMP) מסודרת ואפקטיבית. אחת ממטרות מערכת האיכות במפעל, הנה מניעת מצבים קרא עוד >>>

   תוכנות ניהול מערכת הבטחת איכות QMS

   זאת עובדה - בעזרת תוכנות ניהול מערכות הבטחת איכות QMS מתקדמות ניתן לחולל מהפכה בשיטות העבודה ולהגדיל את האיכות והביצועים. זה קורה עם מערכת חזקה מבוססת ענן המותאמת לפרויקט קרא עוד >>>

   GMP למפעלי מזון ותוספי תזונה וכיצד ניתן למנוע זיהום מוצרי מזון

   הנתונים מצביעים באופן חד-משמעי כי מס' מקרי הריקול (החזרה מן המדפים) של מוצרים בתעשיית התרופות זניח לעומת מס' המקרים בתעשיות המזון בישראל ובעולם כולו. ככל שסטנדרט ה-GMP ייושם באופן אפקטיבי קרא עוד >>>

   ולידציה לניקיון ומערכות CIP בתעשייה הביו-פרמצבטית

   בשנים האחרונות אנו עדים לחומרי ניקיון וטכנולוגיות ניקיון חדשות ומשופרותוכמו כן לשיטות מדידת מזהמים הן במערכות וציוד הייצור והן במוצר הסופי. ולידציה לתהליכי הניקיון מצריכה התייחסות הן למתקני הייצור, קרא עוד >>>

   קרא עוד

   צור קשר

    אודות המחבר:

    Bio-Chem חתומה על מס' רב של הצלחות של חברות להן יעצנו לאורך השנים, מוצרים חדשניים, טכנולוגיות, תכנון מפעלים מצליחים ומעבדות, אשר נבדקו וקבלו אישור לשיווק בעזרתנו. מזה למעלה מעשור, משמש ערן כמרצה בתחומים רבים ונחשב למומחה בתחומו. משנת 2007 ועד היום מנהל ערן את חברת Bio-Chem ואף לוקח חלק פעיל בייעוץ ללקוחות החברה ובהובלתם להשגת האתגרים בהצלחה.

    כותרת