ביוכם - Bio-Chem לוגו

פעולות מתקנות ופעולות מניעתיות (CAPA)

פעולות מתקנות ופעולות מניעתיות (CAPA)

חברות המייצרות תרופות ומכשור רפואי, לרבות תוכנות רפואיות, נדרשות לעמוד בסטנדרטים גבוהים הכוללים מערכת לניהול ואבטחת איכות יעילה ומתפקדת. כחלק ממטרות מערכת אבטחת האיכות בארגון, ישנה חשיבות רבה לזיהוי בעיות ו/או חריגות, חקירתן ופתרון הבעיות שנוצרו כתוצאה מהחריגה, תוך ניסיון למנוע מחריגות מסוג זה להתרחש שוב ובכך להשיג שיפור מתמשך. 

 

אילו חריגות יכולות להתרחש בחברות פארמה ומכשור רפואי?

בעיות ו/או חריגות יכולות להתרחש במהלך שלבי הפיתוח והייצור של המוצר, אריזתו, אחסונו, הפצתו, ואף לאחר שהגיע לשווקים, בכל הנוגע לשירות ושביעות רצון הלקוחות. ישנן חריגות מסוגים שונים כגון ספקים וצדדים שלישיים, הון האנושי, חומרי העבודה, נהלי העבודה, תהליכי הייצור והבדיקות וכו’.

בעיות ו/או חריגות בתהליכים לא תמיד קשורות במישרין לאיכות ובטיחות המוצר ועלולות להשפיע על הארגון גם מבחינה פיננסית, לפגוע במונטין ואף להוביל לקריסת העסק כולו. היכולת לזהות ותקן בעיות ולהטמיע בקרות ופעולות מונעות בהתאם חיונית על מנת לשמר את רמת שביעות הרצון של הלקוחות מהמוצר, להבטיח את בטיחות השימוש במוצר, להקטין את מס’ התקלות והמוצרים הפסולים ולחסוך זמן וכסף.

 

מה נדרש לעשות במסגרת CAPA ומערכת לניהול איכות?

זיהוי בעיות, פתרון בעיות וניסיון למנוע בעיות פוטנציאליות הן פעולות שכיחות ודי אינטואיטיביות ברוב הארגונים. בדרך כלל מה שיהיה חסר ברוב הארגונים, הוא תהליך מובנה ומסודר הכולל חלוקת אחריות נכונה בקרב הפונקציות השונות, תיעוד של הפעולות שאושרו לביצוע ובחינת האפקטיביות שלהן לאחר ביצוע. CAPA הוא חלק אינטגרלי וכלי ניהולי בסיסי שנדרש בכל מערכת איכות, אשר גם ה-FDA וגם הסטנדרטים הבינלאומיים של ה- ISO, שמים עליו דגש חזק.

מבחינת הרגולטור- ניטור, תיעוד ותחזוקה של מערכות האיכות בארגון הם המפתחות להצלחה. מערכת ניהול האיכות נדרשת לזהות מה הסיבה לכך שמשהו נכשל או עלול להיכשל ולהבטיח שמקרה כזה לא יחזור על עצמו בעתיד ובאופן אפקטיבי. תיעוד מדויק של הפעולות מספק מידע חשוב הדרוש על מנת לתכנן ולשפר באופן מתמיד את מערכת האיכות העוטפת את המוצר (מכשיר רפואי, תרופה, תוכנה רפואית וכו’) ולהתאימה לרגולציה כגון ה-FDA ו/או הסטנדרטים הבינלאומיים כגון 27001 ISO, 13485 ISO , GMP ועוד.

ארגוני רפואה, פארמה, מכשור רפואי ותוכנה רפואית נדרשים להכין תוכנית רשמית לביצוע פעולות מתקנות ופעולות מונעות (Corrective Action/ Preventive Action) כחלק מנוהל חקירת החריגות וה- CAPA  שלהם. גישת ה- FDA ו- ISO לגבי CAPA מבוססת על ניהול סיכונים והם דורשים מהחברות לבצע פעולות מתקנות ומונעות הכוללות אשר בין היתר יכללו:

 • ניתוח חקירה של הסיבות העומדות בשורשה של כל חריגה, כשלון מערכות או תהליכים
 • הערכת סיכונים לאור הבעיה
 • הערכת סיכונים מחודשת לאחר תיקונה

 

מהן פעולות מתקנות לפי נוהל CAPA?

פעולות מתקנות או Corrective actions לפי נוהל CAPA  עוסקות במענה מיידי לבעיות, תלונות ו/או חריגות.  התגובה העיקרית הינה במהותה פתרון לבעיה.

 

תהליך “התיקון” לפי ה- CAPA כולל:

 • סקירה והגדרת הבעיה או החריגה
 • מציאת המקור או שורש הבעיה
 • פיתוח תוכנית פעולה על מנת לתקן את הבעיה ולמנוע ממנה להישנות
 • הטמעת תוכנית הפעולה וביצועה
 • הערכת האפקטיביות (יעילות) הפתרון

 

מה הן פעולות מונעות לפי נוהל CAPA?

פעולות מונעות או Preventive actions לפי נוהל CAPA הינן זיהוי של בעיות פוטנציאליות ו/או חריגות והורדת הסיכוי להשנותן.

 

התהליך ה- “מניעה” לפי ה- CAPA כולל:

 • זיהוי בעיות פוטנציאליות או חריגות
 • מציאת המקור לבעיה הפוטנציאלית
 • פיתוח תוכנית פעולה למניעת הופעת הבעיה
 • הטמעת תוכנית הפעולה וביצוע
 • סקירת הפעולות שבוצעו ואת האפקטיביות שלהן במניעת החריגה

 

מה הם ההבדלים בין פעולה מונעת לפעולה מתקנת לפי נוהל CAPA?

השלבים הנדרשים בביצוע פעולות מתקנות ופעולות מונעות דומים והשלבים המתוארים במאמר זה ישימים לשניהם. למרות זאת, חשוב להבין את ההבדלים ביניהם ולשים לב להשלכות בביצוע ובאיסוף המידע הכרוך בכל תהליך.

 

להלן ההבדלים בין פעולה מתקנת מפעולה מונעת בנוהל CAPA:

סוג הפעולה תיאור הפעולה
פעולה מתקנת
 • פעולה מתקנת הינה תגובה לבעיה שכבר התרחשה
 • ההנחה היא כי חריגה מסוימת דווחה להנהלה ותועדה, בין אם על ידי מקור פנימי (למשל עובד בתוך הארגון) ובין אם ממקור חיצוני (למשל תלונת לקוח)
 • המידע שצריך לאסוף במקרה של פעולה מתקנת הוא כזה שיוכיח שהבעיה זוהתה ותוקנה
 • דוגמא לפעולה מתקנת:

בארגון התרחשה הצפה של חדר בו היה ממוקם שרת הגיבויים.

פעולות מתקנות הינן:

 1. לתקן את הציוד בעזרת נותני שירות (ספקים, צד ג’) או לקנות חדש
 2. לבצע שחזור נתונים מידי
פעולה מונעת
 • פעולה מונעת מבוצעת על מנת לעצור בעיה פוטנציאלית מלהתרחש (שוב)
 • ההנחה היא שניטור מתאים ובקרות מתאימות שיוטמעו במערכת האיכות, יבטיחו שבעיות פוטנציאליות מסוג זה יזוהו ויוסרו לפני שהתרחשו
 • אם משהו במערכת האיכות מצביע על חשש לבעיה או להתפתחות בעיה, נטמיע פעולה מניעתית על מנת למנוע מהבעיה להתרחש ולאחר מכן יש להסיר את הסיכוי להתרחשותה כליל
 • דוגמא לפעולה מונעת:

בארגון התרחשה הצפה של חדר שרתי גיבוי, והציוד נהרס.

מסתבר שהתרחשה נזילה מצינור שבור.

פעולות מניעתיות יהיו:

 1. לדאוג לגיבוי תדיר של המידע שנמצא במחשבים ולביצוע שחזורי מידע באופן רציף
 2. לאחסן ציוד בגובה של 0.5 מטר מעל הרצפה
 3. להתקין חיישן לאיתור הצפות בחדר.
 4. לחדד נהלים הנוגעים לשמירה ואחסון של ציוד קריטי
 5. לחדד נהלים הנוגעים לגיבוי ושחזור מידע
 6. לבצע הדרכות עובדים בנוגע לשמירה ואחסון ציוד
 7. לבצע הדרכות עובדים בנוגע לגיבוי ושיחזור מידע
 8. לבצע ולוודא ביצוע של בדיקות תקופתיות לתחזוקת המשרד (מערכות אש, צנרת, חשמל וכו’)

 

להלן תרשים המתאר את השלבים המרכזיים בתהליך ה- CAPA:

שלבים להטמעת תהליך CAPA בחברות תרופות ומכשור רפואי

שלב תיאור
זיהוי הבעיה
 • הצעד הראשוני בהטמעה של תוכנית CAPA יעילה הינו לזהות את הבעיה. מדובר בזיהוי ותיעוד הבעיה או החריגה
 • יש לתאר באופן מדויק את המצב הנוכחי. זה כולל את מקור המידע והנתונים, תיאור מפורט של הבעיה ואת הראיות המוכיחות את קיום הבעיה
 • יש לתעד את מקור המידע אשר עליו הסתמכנו
 • תיעוד מקור המידע מאוד שימושי כאשר נערכת חקירה ולהטמעת תוכנית הפעולה
 • דוגמאות למקורות מידע אפשריים לשלב זיהוי הבעיה:
 • שירות ו/או תמיכת לקוחות
 • ביקורת פנימית
 • תלונת לקוח
 • בדיקת איכות
 • דיווחי עובד
 • הערכת סיכונים
 • מידע ממתחרים
 • ניטור תהליכים
 • סקרי הנהלה
הערכה
 • הערכת היקף הבעיה וההשלכות הפוטנציאליות על הארגון, לרבות הערכת סיכונים
 • המצב שתואר ותועד בשלב הזיהוי מוערך על מנת לקבוע את הצורך בפעולה, וכן את ההשלכות
 • לכתוב תיאור שלם ומלא של הבעיה. התיאור צריך להיות מדויק ויחד עם זאת לכלול מידע מספק ופרמטרים רלוונטיים
 • הערכת סיכונים במונחים של עלות, תהליכים, איכות מוצר, בטיחות, שביעות רצון לקוחות
 • לאחר הערכת הסיכונים ניתן לקבוע גם את רמת הדחיפות של הפעולות הנדרשות
ביצוע חקירה
 • המטרה של החקירה היא לאתר את שורש הבעיה ולקבוע האם ישנם גורמים נוספים שתרמו להיווצרות הבעיה
 • בשלב הזה יש לפעול על פי תוכנית חקירה מסודרת אשר תבטיח שהחקירה תהיה שלמה ודבר לא יעלם מן העין
 • תוכנית החקירה תגדיר רשימת מטרות, משאבים, אחריות, כח אדם ולו”ז
 • בביצוע החקירה יש לקחת בחשבון גורמים כגון ציוד, חומרים, צוות עובדים, נהלים, תכנון ופיתוח המוצר, הדרכות, תוכנה, חומרה וגורמים חיצוניים
 • יש לקבוע מי הצוות שיהיה אחראי לכל תחום בביצוע החקירה.
 • יש לאסוף ראיות נוספות ולתעד איזה מידע נדרש על מנת להוכיח את קיום הבעיה
ניתוח אנליטי
 • בשלב זה נאסוף יחד את כל המידע הרלוונטי וננתח את תוצאות החקירה
 • התוצאות יכללו בדיקות שנערכו, סקירת ממצאים וראיות, בקרות פיתוח וייצור, תהליכי שירות וכל מידע אחר שיכול להוביל לקביעת גורמי הבעיה
 • תוצאות החקירה יתועדו באופן מסודר
תכנית פעולה
 • לאחר שיש תוצאות חקירה, יש לבנות תוכנית פעולה לתיקון הבעיה ולמניעתה בעתיד שתכלול רשימת משימות נדרשות על מנת לתקן ו/או למנוע את הבעיה
 • יישום והטמעה של תוכנית הפעולה
 • התוכנית תכלול את רשימת המשימות לביצוע, שינויים בנהלי הארגון ובמערכות שלו כתוצאה מהבעיה ותיקונה, הדרכות עובדים ובקרות אחרות הדרושות למניעת הישנות הבעיה
 • פירוט ותיעוד צוות העובדים הנדרש להשלמת כל משימה ולוחות זמנים
הטמעה
 • יש להטמיע את כל המשימות שפורטו בשלב הקודם
 • יש לתאר את כל הפעולות שבוצעו על מנת להבטיח כי הבעיה לא תישנה  כולל השינויים, הבקרות וההדרכות וכל מידע נוסף רלוונטי
 • כל שינוי שנעשה יתועד
מעקב
 • מעקב וביצוע וריפיקציה להשלמת המשימות
 • הערכת האפקטיביות של פעולות שבוצעו
 • קביעת תאריכי מעקב ולוודא שכל המשימות אכן בוצעו
 • בין היתר יש לוודא:
 • שכל המטרות שהצבנו אכן הושגו ולתמוך זאת בראיות
 • הבעיה אכן לא מתרחשת שוב
 • שקיים ניטור מתאים
 • שהשינויים שנעשו נבדקו (נעשה וריפיקציה)
 • שבוצעו הדרכות והעובדים מודעים לבעיה ולהתנהגות הנדרשת מהם
 • האם הצעדים שננקטו לטיפול בבעיה, משפיעים לרעה על האיכות

מלבד החובה הרגולטורית, תהליך ה-CAPA הוא כלי ניהולי בסיסי אשר אמור לסייע לארגון וגם לעובדים בו. כתיבת נהלים ומסמכי מדיניות מתאימים ויישום נכון של תהליך ה- CAPA מאפשר לארגון לשמור על רמת איכות גבוהה, על רמת שביעות רצון גבוהה של לקוחות תוך השפעה חיובית על הפעילות העסקית, והכל באופן מסודר ושיטתי שמאפשר מעקב ושיפור מתמיד תוך מניעת האפשרות לטעויות.

תוכן עניינים

שתפו את המאמר