ביוכם - Bio-Chem לוגו

ניתוח נתונים בניסויים קליניים

ניתוח נתונים בניסויים קליניים

מהם נתונים קליניים ומה עושים איתם?

נתונים קליניים הנם פיסות מידע כגון מדדים רפואיים/בריאותיים, תצפיות ונתונים על מצבו הבריאותי של המתנדב/החולה המשתתף כחלק מביצוע ניסוי קליני של תרופה/אמ”ר, המוזנים כקלט למערכת מידע לצרכי ניתוח סטטיסטי ומדעי.

במרבית המקרים, הנתונים הקליניים יאספו במסגרת שאלונים ודוחות, בין אם תוך שימוש בטפסי נייר ובין אם בשאלונים אלקטרוניים וישמרו בבסיס נתונים לשם ניתוחם, אחסונם ואחזורם. בסוף התהליך, הנתונים ישלחו לחוקר לצורך ניתוח סטטיסטי.

הנתונים הרלוונטיים כחלק מהמחקר הקליני, מתחילים כבר בשלב הפרוטוקול הניסוי הקליני אשר כולל פירוט לגבי הפרוצדורות של הניסוי, אופן מתן התרופה, המינונים השונים, קבוצות המטופלים וכיו”ב. הנתונים הקליניים שמצטברים במהלך הניסוי הקליני מועברים לבסיס הנתונים של המחקר הקליני ולאחר מכן עוברים אישור ע”י ה- CRA של הניסוי.

לאחר מכן, הנתונים נבדקים ומקודדים ע”י מנהל הנתונים (רוב הניסויים הקליניים יהיו ניסוי כפולי סמיות). חשוב לזכור כי ישנם נתונים נוספים הקשורים לניסוי הקליני, אשר אמורים להיות מוזנים כחלק מהניסוי כגון מידע מבסיסי נתונים מקומיים, אינטרנטיים, נתונים ממעבדות, הוראות טלפוניות, מכשור לביש, תמונות, ניתוח קול ועוד.

עם סיום הניסוי הקליני, הנתונים יעברו ניתוח סטטיסטי דקדקני במסגרתו יבחנו בטיחות ויעילות התרופה ו/או הטיפול הרפואי כנגד קבוצות הביקורת ונצפה למצוא מובהקות סטטיסטית בהשוואה לטיפול פלסבו.

 

ניהול הנתונים הקליניים

נתוני המחקר הקליני אמורים להיות מפורטים, מתועדים, אמינים ואיכותיים, זאת על מנת להסיק את המסקנות הנכונות מהניסוי. לפיכך, על הנתונים הקליניים להיות מנוהלים תוך הקפדה על תאימות עם הוראות פרוטוקול הניסוי הקליני, נהלי העבודה,עקרונות ה-GCP, ודרישות ה- Audit trial של התוכנה ושעברה ולידציה וכמובן דרישות הרגולציה.

נתונים קליניים חסרים, פגומים, מוטעים, מוטים, שקריים, אשר לא דווחו או פוענחו כנדרש הנם רק חלק מהאתגרים הרבים הקיימים בבסיסם של תהליכי ניתוח וניהול הנתונים הקליניים.

נתונים קליניים אשר דווחו על גבי שאלוני נייר (CRF- Case Report Form), אמורים להיות מוזנים אל תוך מערכת מוחשבת ולכן מהווים גורם סיכון נוסף לאלה שפורטו קודם לכן. לעיתים, יעשה שימוש בשאלונים אלקטרוניים (EDC-Electronic Data Capture) דבר אשר יהפוך את התהליך לאפקטיבי ומהיר יותר ובעלות פחותה, תוך הסתמכות על נתונים הנחשבים כאיכותיים יותר.

 

מהם המאפיינים של שאלון CRF/EDC טוב?

  • ברור וקל להבנה
  • לא ניתן לפרשנות
  • מספיק מפורט אך שלא יכיל מידע לא נחוץ
  • כתוב באופן לוגי והיררכי
  • טופס רב ברירתי/סגור אך שעדיין מאפשר להוסיף טקסט ו/או לבצע תיקונים
  • מכיל פונקציה/תוכנה לאיתור טעויות הקלדה
  • מותאם לפרוטוקול הניסוי הקליני ולדרישות הלקוח
  • מאפשר ביצוע חישובים על נתונים שהוזנו

 

נעילת בסיס הנתונים הקליני

הנתונים של הניסוי הקליני, הנם הבסיס להחלטה של רשויות הבריאות כגון ה- FDA, האם התרופה שפתותחה תאושר להתקדם לפאזה הקלינית הבאה ו/או לשיווק ולכן יש להם השפעה מכרעת על עתיד המוצר התרופתי, בריאות הציבור והחברה אשר פתחה את המוצר. לכל שינוי בנתוני המחקר הקליני יכולה להיות השפעה על החלטה זו וגם על בריאות הציבור.

לכן, על בסיס הנתונים להנעל כנדרש במטרה למנוע שינויים בנתונים, בין אם נעשו בכוונה תחילה ובין אם לאו. כמובן שרכיב ה- Audit trial אמור לספק לנו יכולת להתחקות אחר פעולות ו/או שינויים שבוצעו, אך זה אינו מספיק. נעילת בסיס הנתונים תבוצע לאחר שבוצעו ניטור, בדיקה וסגירת כל השאילתות ולאחר שהחוקר אישר בחתימתו כי בסיס הנתונים מוכן לניתוח.

מרגע חתימתו וביצוע הנעילה- אין דרך חזרה ולא יהיה ניתן לבצע שינויים. בנוסף, צריך לוודא כי לא בוצעו שינויים בנתונים לאחר ביצוע הנעילה וכי יש תעוד מסודר של כל השינויים שבוצעו.

 

דיווח נתוני המחקר הקליני ל- FDA

הדיווח של תוצאות הניסוי ל- FDA צריך להתבצע בפורמט מוגדר ואחיד, תוך הקפדה על סטנדרטים כגון SDTM, ADAM ובכפוף לדרישות רגולטוריות המופיעות ב- GCP, ICH, 21CFR part 11, GCDMP, SCDM, CDISC ועוד.

 

ניסויים קליניים בעידן ה- Big Data

תחום הבריאות הדיגיטלית התקדם מאוד בשנים האחרונות ובפרט כתוצאה ממשבר הקורונה. היכולת הטכנולוגיות לאחסן ולנתח כמויות אדירות של מידע קיימת ולכן ניתן להשתמש בה על מנת לבצע ניסויים קליניים מקיפים ביותר.

באמצעות מינוף המידע המולקולרי, הגנומי והקליני הקיים היום, ובשילוב עם מודלים של חיזוי, ניתן לזהות מולקולות וחומרים פוטנציאליים אשר להם סיכויים גבוהים להפוך בעתיד לתרופה בטוחה ויעילה. שימוש בטכנולוגיות מכשור לביש או אפליקציות סלולריות, עשוי לאפשר ביצוע של ניסויים קליניים “וירטואליים” כאשר כ- 70% מהנתונים יכולים להאסף “מהבית”.

תוכן עניינים

שתפו את המאמר