ביוכם - Bio-Chem לוגו

פיתוח תרופה נסיונית משלב ה- IND ועד לביצוע ניסויים קליניים

הגשת תיק IND לתרופה ניסיונית בארה”ב

שלב הניסויים הקליניים יחל רק לאחר שישנן תוצאות תקינות ורשמיות של הניסויים הפרה-קליניים, הכוללות את מידת הרעילות והמדדים הפארמקודינמיים והפארמקוקינטיים. בסיום השלב הפרה-קליני, החברה המפתחת תפנה ל-FDA ותשלח נתונים רלוונטיים ואף תוכל להעלות שאלות לקראת התחלת השלבים הקליניים.

הגשת בקשת ה- IND נעשית בתום שלב הניסויים הפרה-קליניים והיא כוללת בתוכה את כל המידע הפרה-קליני ואת התוכניות העתידיות לשלב הניסויים הקליניים בתרופה הניסיונית. היות ובשלב הקליני התרופה הניסיונית ניתנת לבני אדם, לתיק ה- IND מומלץ להוסיף “עלון מחקר” המתאר את כלל תופעות הלוואי האפשריות של התרופה הניסיונית, לעיונו של הוועד המנהל IRB ועבור הרופאים אשר יקחו חלק פעיל בשלב הניסויים הקליניים.

 

תיק ה- IND לתרופה יכלול בין היתר את הדרישות הבאות:

 • ייצור שלוש אצוות בתנאי GMP לניסוי
 •  בדיקת כל שלוש האצוות בשיטות אנליטיות שעברו ולידציה מלאה,
 • ייצור שלוש אצוות פלסבו בתנאי GMP לניסוי
 • בדיקת כל שלוש אצוות הפלסבו בשיטות אנליטיות שעברו ולידציה מלאה,
 • הוכחת יציבות רגילה ומואצת לתרופות שיוצרו
 • הוכחת פורמולציה של המוצר הכוללת את החומר הפעיל
 • שימש במכשור ו/או כלי אחסון כגון בקבוקים, מזרקים, ויאלים, מרססים המאושרים לשימוש בבני-אדם

 

בקשה תיק CAT לתרופה ניסיונית באירופה

CAT הוא המקבילה האירופית ל- IND של ה-. FDAלהבדיל מארה”ב, באירופה ישנו Qualified Person אשר תפקידו לאשר את שחרור האצווה הקלינית של התרופה הניסיונית למטרות שימוש בניסויים הקליניים.

 

דרישות להגשת בקשת ה- IND

אוגדן הבקשה של תיק ה- IND לתרופה יכיל בין היתר:

 • הקדמה
 • עלון מחקר
 • פרוטוקולי מחקר
 • תכנית מחקר
 • ניסויים קודמים בבני אדם (אם ישנם)
 • מידע רוקחי
 • נתוני רעילות
 • מידע על החוקרים
 • מידע על מעבדת המחקר
 • מידע על הייצור ומיקומו
 • מידע ביולוגי/כימי על הרכב התרופה
 • מידע מתוצאות הניסויים הפרה-קליניים
 • השפעות פרמקולוגיות ונתוני רעילות בבע”ח
 • תיק CMC
 • מידע נוסף על פי הצורך

 

ביצוע פרוטקול המחקר הקליני בתרופה ניסיונית

הניסוי הקליני הנו שלב מאתגר, מסוכן ויקר מאוד. פרוטוקול הניסוי הקליני אמור להיות ברמת פירוט גבוהה.

 

פרוטוקול הניסוי הקליני יכלול:

 • מי נכלל בניסוי
 • מי לא נכלל בניסוי
 • מה עושים בניסוי וכיצד
 • מקרים ותגובות- מה קורה אם…
 • מה בודקים במסגרת הניסו
 • כיצד מבצעים בדיקות ואיסף דוגמאות
 • היכן ובאילו תנאים הדגימות מאוחסנות
 • מהו היעד הראשוני של הניסוי?
 • כיצד מוודאים סמיות (אם יש צורך)?
 • מהו התוכן המילולי שיוצג על התווית שתהיה על אריזת המוצר?
 • הסמכת ספקים וקבלני משנה- במדה ובדיקות או פעילות יצור, אריזה, התוויה, אחסון או משלוח מבוצעות ע”י צד שלישי, יש צורךך בולידציות ודו”ח ביקורת ספקים/נותני שרות

 

על כל חוקר, המשתתף בשלב הניסוי הקליני בתרופה ניסיונית, למלא את טופס 1572 . ישנו צורך בהסכמה של הוועדה הבוחנת ה- IRB, כפי המוגדר ב-21CFR חלק 50, וחובה לקבל אישור ודיווח כפי שמוגדר ב-21CFR סעיף 56. המחקר הקליני חייב להתבצע על סמך פרוטוקול ניסוי קליני מפורט, עדכני ומאושר בלבד.

פרוטוקול הניסוי הקליני יכיל את על האינפורמציה הרלוונטית לביצוע הניסוי הקליני, החל משלב הגדרת אוכלוסיית היעד, אופן הטיפול, הבדיקות שיש לבצע וכיו”ב. הפרוטוקול הקליני הנו מסמך מבוקר לכל דבר ועניין, וככזה, כל שינוי בפרוטוקול הקליני, חייב להיות מאושר ע”י הגורם הרלוונטי בחברה והצות הרפואי בבתי החולים.

 

תיעוד והבטחת איכות בשלבי הניסוי הקליני בתרופה ניסיונית

למחלקת הרגולציה והאיכות בחברה המפתחת תרופות ניסיונית תפקיד חשוב, גם אם מדובר במוצר ניסיוני ושאינו מסחרי. מחלקת הרגולציה והאיכות של החברה, תהא אחראית לוודא כי תהליך הפיתוח והבדיקות השונות נעשים בהתאם לדרישות הרגולציה והסטנדרטים הנדרשים בשלבים השונים.

יתרה מכך, חלק מהמסמכים יהיו מסמכים מבוקרים ולכן כל התיעוד חייב לעמוד בסטנדרטים של Good Documentation Practice ועל כן צריך להיות מנוהל ומבוקר כך שהוא יתאם את דרישות ה-21CFR סעיף 312. בנוסף, היות וחברות בשלבי הפיתוח נתמכות לא מעט על קבלני משנה, מעבדות, יצרני חומרי גלם וכיו”ב, על מחלקת הרגולציה והבטחת האיכות לעסוק רבות בבחירת והסמכת ספקים אלה.

לפונקציית/מחלקת הבטחת איכות ורגולציה תפקיד חשוב בחברה העוסקת בפיתוח התרופה, שכן היא דואגת שתהליך הפיתוח והבדיקות השונות נעשים בהתאם לדרישות הרגולציה והסטנדרטים הנדרשים בשלבי הפיתוח השונים.

פעילות מחלקת הבטחת האיכות והרגולציה תכלול בין היתר אחריות על תשתיות, ציוד ומיכון, כוח אדם, GMP, GLP, הסמכה ובחינת ספקים, שיטות אנליטיות, פרוצדורות, בקרת תיעוד, ניטור, ביקורות פנימיות, בקרה, הסמכות, כיולים, ולידציה, הדרכות ועוד.

תוכן עניינים

שתפו את המאמר