ביוכם - Bio-Chem לוגו

ולידציה לתהליכי ייצור ו-PPQ בתעשיית הביומד

ולידציה לתהליכי ייצור ו-PPQ בתעשיית הביומד

מה זה ולידציה?

ולידציה הנה הוכחה מתועדת ובעלת רמת וודאות גבוהה שמתקן/מערכת/ציוד/תהליך יספקו באופן חזרתי והדיר תהליך או מוצר אשר יעמוד במפרטים וקריטריוני הקבלה אשר נקבעו מבעוד מועד על סמך הצהרות יצרן המערכת, דרישות הלקוח, דרישות הרגולציה הרלוונטיות וה- Common Practice הנהוג בתעשיה וסטנדרט האיכות וה- GXP הנדרש.

מתקן/מערכת/ציוד/תהליך אשר עברו ולידציה בהצלחה, יעבדו בצורה טובה ותקינה, עם מינימום תקלות ופסילות, באופן מדויק ובקצבי העבודה הנדרשים, תוך תהליך איכותי ורציף אשר עומד בקריטריוני האיכות והבטיחות הנדרשים על ציר הזמן.

 

מהם שלבי תהליך ולידציה טיפוסי?

 • Validation Master Plan
 • Validation Plan
 • Design Qualification
 • Installation Qualification
 • Operational Qualification
 • Performance Qualification
 • TMV
 • Process Performance Qualification (process validation)
 • Summery and report
 • Re-validation

 

שלבים מקדימים לוולידציה

 • מיפוי תהליכים – ולידציית תהליכי ייצור, מערכות תומכות, בקרים ומערכות ממוחשבות לאיסוף נתונים ודוחות. הפרדה בין inputs ל- outputs
 • איסוף דרישות צרכנים (ייצור, רגולטוריות, בטיחות, איכות)
 • מיפוי פרמטרים (inputs) על בסיס קריטיקליות לתהליך הייצור
 • הערכת סיכונים – FMEA

 

עקרונות שיש להקפיד שיהיו כלולים בתהליכי ולידציה

 • התמקדות והעמקה בתת-מערכות ורכיבים המוגדרים כקריטיים ולהם תתכן השפעה על בטיחות/איכות התהליך ו/או המוצר
 • גישה מבוססת הערכת סיכונים והתמקדות בנקודות קריטיות אשר זוהו בתהליך הייצור במעוד מועד
 • חוסן ורובוסטיות
 • תאימות התהליך ליכולות ההנדסיות של הציוד/המערכת, צרכי ודרישות הלקוח, דרישות רגולציה, GMP והסטנדרט המקובל בתעשיה
 • התאמה לצרכים של הלקוח
 • שימוש במצבי “אתגור” – Worst Case

 

מה זה PPQ או ולידציה לתהליך הייצור?

PPQ הנו ראשי התיבות של Process Performance Qualification והוא למעשה ולידציה לתהליך הייצור בכללותו. לאחר שהשלמנו בהצלחה את הולידציה עבור כל אחד ממערכות התשתית, הבקרה והציוד אשר מהווים חלק מתהליך הייצור, נרצה לוודא כי גם תהליך הייצור כולו, מתחילתו ועד סופו, מייצר מוצר אשר עומד במפרטי השחרור והדרישות הרגולטוריות ובאופן רובוסטי וקונסיסטנטי.

ולידציה לתהליך או PPQ יבוצעו עבור מס’ אצוות אשר יקבע על סמך קריטריונים שונים הקשורים לרמות הסיכון, הניסיון ורמת ההכרות עם התהליך והמוצר או עם תהליכים/מוצרים דומים או זהים במפעל, רמת הבקרה על תהליך הייצור ועוד. נדרשת הצלחה בכל אצוות ולידציית התהליך וברצף ע”מ לאשר כי תהליך הייצור הנו ולידי.

ולידציה לתהליך הייצור/PPQ תכלול סימולציות של מצבי קיצון ו- Worst Case וגם תכיל יותר בדיקות ודגימות שתלקחנה לאורך תהליך הייצור. לרוב דוגמים מיותר נקודות בתהליך הייצור על מנת לקבל יותר נתונים על השפעות והפרעות שאותם אנו מדמים בתהליך ולדעת להעריך את השפעתם.

ה-PPQ הוא למעשה מעין “חזרה גנרלית” לפני שעוברים לתהליך יצור מסחרי, אשר כוללת שילוב כל המערכות והציודים, בתנאים אמיתיים ומוקצנים. ניתן לעיתים לשקול לשחרר את אצוות ה-PPQ לאחר בחינת איכות האצווה, עמידה בבדיקות התהליך ומפרטי השחרור ובהנחה כי לא נפתחו חריגות ולאחר אישור רשמי ממחלקת הבטחת איכות.

מצבי קיצון אותם ניתן לשקול ליישם כחלק מתהליך ה-PPQ יכולים להיות שינוי ערכי Set point של תהליך יצור פרמטרים קריטיים, משכי זמן עבודה, מס’ אנשים בחדר, מהירויות הפעלה ועוד.

משימות שיש להשלים לפני שנכנסים לולידציה של תהליך PPQ

 • קיימות הוראות ייצור מעודכנות
 • עובדי הייצור והאריזה הרלוונטיים מודרכים על הנהלים הרלוונטיים ועל הוראות הייצור
 • כל פרטי הציוד והמערכות אשר קשורים הן במישרין והן בעקיפין לתהליך הייצור עברו ולידציה בהצלחה ונמצאים תחת ניטור
 • השיטות האנליטיות, המיקרוביאליות ושיטות בדיקה אחרות לשחרור המוצר פותחו ועברו ולידציה כנדרש
 • כל החריגות נסגרו ופעילויות המתקנות יושמו
 • אין בקרות שינוי פתוחות
 • חומרי גלם וחומרי אריזה שוחררו
 • אין התראות או תקלות המתקן הייצור ו/או בציוד והמערכות הרלוונטיות

תוכן עניינים

שתפו את המאמר